Halsnæs-borgerne bliver bedre og bedre til at aflevere deres plastaffald på genbrugsstationen. Her containeren til 'hård plast'. Foto: Kim Larsen.

Halsnæs-borgerne bliver bedre og bedre til at aflevere deres plastaffald på genbrugsstationen. Her containeren til 'hård plast'. Foto: Kim Larsen.

Nej, dit sorterede plastaffald brændes ikke af!

Alt plastik indsamlet i Halsnæs eksporteres til genanvendelse, forsikrer Vestforbrænding

Af
Kim Larsen

MILJØ Det nytter at sortere sit husholdningsplast! Det fastslår Vestbrænding, som reaktion på historier, der har været bragt i medierne den seneste tid.

F.eks. har TV2 under overskriften "Kommuner fanget i plastflaskehals: Risikerer at skulle brænde borgeres sorterede plastaffald af" påpeget, at det er et problem, at der i Danmark kun findes én virksomhed, der kan rense plast, der har vært brugt til fødevarer.

Det har ført til, at bl.a. festivalerne Tinderbox og Northside har været nødt til at brænde meget af deres indsamlede plastaffald. Også Randers Kommune har problemer med sit plastaffald, som er begyndt at hobe sig op.

Men det problem kan man slet ikke genkende hos Vestforbrænding, som modtager sorteret plastafffald fra godt 700.000 borgere - herunder borgerne i Halsnæs Kommune

Vestforbrænding har nemlig ingen problemer med at afsætte plast til genanvendelse på det europæiske marked.

"Vi arbejder derfor fortsat på, at endnu mere husholdningsplast bliver sorteret ude hos borgerne", fastslår udviklingschef i Vestforbrænding, Yvonne Amskov.

”I 2014 afsatte Vestforbrænding 800 tons husholdningsplast på det frie marked i Europa. Den mængde forventer vi at stige til 5.000 tons i 2018. Det europæiske marked er fuldt ud tilgængeligt for alle,” siger Yvonne Amskov og tilføjer, at markedet har behandlingsanlæg, som kan håndtere meget større mængder, end der nogen sinde kan blive indsamlet i hele Danmark.

De kontrakter, som Vestforbrænding har indgået med udenlandske aftagere, sikrer en genanvendelsesprocent på 75-80%.

”Jeg synes det er ærgerligt, at borgerne, som i den grad er med til at sikre, at plasten bliver indsamlet, skal efterlades med det indtryk, at det ikke nytter noget, når det i virkeligheden nytter rigtigt meget,” slutter Yvonne Amskov.

Mere plast samles ind

I Halsnæs Kommune bliver borgerne bedre og bedre til at sortere plastaffaldet fra, i stedet for bare at smide det i den grønne beholder til restaffald.

På de to kommunale genbrugspladser modtages plast i to fraktioner - hård plast og blød plast. I 2017 blev der her afleveret 214 tons plastik - det meste hård plast.

Det er en stigning på ca. 20 procent i forhold til året før - og denne tendens ser ud til at fortsætte her i 2018, oplyser affaldschef i Halsnæs Forsyning, Jacob Lind Nordqvist.

Hertil kommer ca. 2 tons plast, som er blevet lagt de kuber, som er sat op ved kommunens tre Blå Flag-strande samt ved Netto i Ølsted.

Publiceret 19 July 2018 09:51