Halsnæs Avis har jævnligt skrevet om de mange udsatte børn i Halsnæs. Screendump af artikel bragt 17. april 2018.

Halsnæs Avis har jævnligt skrevet om de mange udsatte børn i Halsnæs. Screendump af artikel bragt 17. april 2018.

Kun Lolland slår Halsnæs i Underretninger

Bekymring om mistrivsel blandt børn unge bringer Halsnæs Kommune på en 2. plads, når det gælder underretninger

Af
Kim Larsen

UDSATTE BØRN Det er ikke kun i Halsnæs, at antallet af underretninger om mistrivsel blandt børn og og unge stiger. Tendensen er den samme landet over.

I 2017 modtog kommunerne samlet 117.400 underretninger, som indeholdt en bekymring for et barns eller en ungs trivsel og udvikling. Det er en stigning på 12 pct. i forhold til 2016.

Men Halsnæs Kommune er, måske ikke helt overraskende, desværre med helt i top, når det gælder flest underretninger pr. 100 indbygger i alderen 0-17 år:

1. Lolland (18,3)

2. Halsnæs (17,0)

3. Vesthimmerland (15,9)

Færrest underretninger forekommer i kommunerne Vallensbæk (3,6), Solrød (3,9) og Sorø (4,1).

I 2017 modtog en kommune i gennemsnit 9,5 underretninger pr. 100 indbygger i aldersgruppen 0-17 år. I Halsnæs Kommune er det altså tæt på dobbelt op!

Flere børn med flere underretninger

De 117.000 underretninger i 2017 omhandler i alt 70.100 børn, idet der er mere end én underretning på 34 pct. af børnene. Antallet af børn, med mere end én underretning, steg fra 20.600 børn i 2016 til 23.600.børn i 2017, hvilket er en stigning på 14 pct.

Generelt er stigningen i børn med flere underretninger større for drenge end for piger, og stigningen er størst for drenge i aldersgruppen 14-17 år.

Flest underretningerfra skoler

Kommunerne modtager flest underretninger fra skoler. Herfra modtager de næsten 20 pct. flere underretninger på drenge end på piger.

Den årsag, som skolerne oftest angiver som begrundelse for underretningen, er "Anden bekymrende adfærd hos barn eller ung, fx udadreagerende adfærd".

De hyppigste årsager til en underretning varierer med aldersgruppen. For de yngste er det oftest "Højt konfliktniveau eller vold i hjemmet mellem voksne" og "Utilstrækkelig omsorg," der angives som årsag, mens "Anden bekymrende adfærd" og "Kriminalitet" er de hyppigste hos de ældste.

Tidlig indsats koster dyrt

Halsnæs Kommune modtager ca. 1.100 underretninger om året. Det svarer til tre underretninger om dagen året rundt om børn, som ikke trives - eller med mistanke om, at barnet er udsat for vold/overgreb.

Det er tragisk for de børn, som ikke trives, eller direkte mishandles. Samtidig er det meget dyrt for kommunen.

Selvom der i Halsnæs Kommunes budget er blevet tilført 70 mio. kroner ekstra til det sociale område fra 2016 til 2018, så måtte byrådet allerede to måneder inde i det nye år erkende, at det ikke var nok.

Det var især et større antal anbragte børn end ventet (1 anbragt barn koster ca. 1 mio. kroner årligt), der gjorde det nødvendigt at finde merfinansiering på 20 mio. kroner.

Støtte udefra

Der er enighed i byrådet om, at tidlig indsats og forebyggelse er vejen frem, hvis kurven skal knækkes. Men det koster mange penge, og Halsnæs Kommune hører ikke til blandt de rigeste. Heldigvis kommer der assistance udefra:

    - Børnehuset Arresø, som har en relativ stor andel af udsatte børn, får 3 mio. kroner fra statspuljen 'Stærke Dagtilbud – alle børn skal med i fællesskabet' til at ansætte flere pædagoger i tre år.

    - KL har inviteret Halsnæs Kommune til at deltage i et projekt, der skal afdække, hvordan den sociale arv brydes. Et projekt som KL håber at skaffe 260 mio. kroner til via diverse fonde.

    - Halsnæs Kommune har fået 1.566.000 kroner fra Socialstyrelsen til at styrke det tværfaglige samarbejde til gavn for børnene og deres familier. Helt konkret udviklingen af de såkaldte børnedistrikter, der træder i kraft 1. august.

Publiceret 16 July 2018 11:38