"Det er så vigtigt, at vi lykkes med de tiltag, vi gør for vores børn og unge, så de får en god start på livet," siger udvalgsformand Michael Thomsen. Arkivfoto.

Statsstøtte til børnedistrikter

Halsnæs Kommune støttes med godt 1,5 mio. kroner til udvikling af de børnedistrikter, der træder i kraft pr. 1. august

TIDLIG INDSATS Halsnæs Kommune kan nu for alvor give børn og unge med udfordringer i livet et samlet løft. Kommunen har nemlig fået bevilget penge fra Socialstyrelsen, som skal bruges til at styrke det tværfaglige samarbejde til gavn for børnene og deres familier.

Helt konkret er der bevilget 1.566.000 kroner, som er målrettet udviklingen af de såkaldte børnedistrikter, der træder i kraft den 1. august, skriver Halsnæs Kommune i en pressemeddelelse.

Med børnedistrikterne er tanken, at fagpersonalet hver især knyttes til børn og unge i afgrænsede geografiske områder, der følger skoledistrikterne. På den måde kommer de tættere på børnene og deres familier, og de nye teams vil også få kompetence til at sætte gang i forskellige tiltag med det samme.

Men der er brug for både uddannelse og for en overordnet tovholder, der sikrer, at alle arbejder i samme retning.

"Med de nye børnedistrikter bringer vi almen- og specialområdet tættere på hinanden. Medarbejderne skal simpelthen samarbejde på en ny måde både med hinanden og med familierne, som de har med at gøre," siger Michael Thomsen, udvalgsformand for Sundhed og Forebyggelse i Halsnæs Kommune.

"Det rummer et spændende potentiale, men kræver også en del koordinering. Med bevillingen kan vi ansætte en såkaldt distriktsfacilitator, som sørger for, at projektet kommer i gang på bedste vis, og vi kan uddanne medarbejderne i en fælles metode og sprog," fortæller han videre.

Tidligere indsats

Den nye tværfaglige metode tager udgangspunkt i en 'løsningsfokuseret tilgang', som har fået betegnelsen LØFT. Her fokuseres først og fremmest på familiens håb og ressourcer, at inddrage dem og deres netværk og at tage små skridt i den rigtige retning.

Der er allerede gode erfaringer med denne tilgang i kommunen, og derfor er det oplagt at arbejde videre med det i de nye børnedistrikter, forklarer Michael Thomsen.

"Med børnedistrikterne håber vi især at hjælpe de socialt udsatte børn og familier, som i dag får flere, relativt indgribende indsatser. Her er målet at kunne gøre noget for dem tidligere, mere tværfagligt og også gerne mere forebyggende," siger Michael Thomsen og tilføjer:

"Det er så vigtigt, at vi lykkes med de tiltag, vi gør for vores børn og unge, så de får en god start på livet. Og derfor er jeg også meget glad for, at vi med pengene fra Socialstyrelsen kan give børnedistrikterne de bedste forudsætninger for at lykkes."

Bevillingen gives over tre år frem til juni 2021. Derefter er det tanken, at projektet er så vel implementeret, at det kan køre af sig selv.

kil@lokalavisen.dk

Fakta

    Børnedistrikterne i Halsnæs Kommune træder i kraft 1. august 2018.

    Med børnedistrikterne styrkes samarbejdet mellem teams af fagpersoner som sundhedsplejersker, psykologer og socialrådgivere samt lærere, pædagoger og ledere på skoler og daginstitutioner.

    Disse teams tilknyttes afgrænsede geografiske områder i kommunen, og på den måde lærer de børnene og deres familier bedre at kende. De får desuden mulighed for at sætte forskellige relevante tiltag i gang med det samme.

    En analyse fra Socialstyrelsen/KORA fra 2015 viser, at 15,9 procent af Halsnæs Kommune børn kan betegnes som sårbare. Det svarer til ca. 900 børn. Landsgennemsnittet er 10 procent.

Publiceret 06 July 2018 11:53