Borgmester Steffen Jensen:

Borgmester Steffen Jensen: "Fortællingen handler meget om fællesskaber, og den tager udgangspunkt i, hvad vi er gode til." Foto: Kim Larsen.

Ud med de brændende platforme, ind med det gode liv

Ny 'fortælling om Halsnæs' bliver den røde tråd for byrøddernes arbejde frem til næste kommunalvalg

Af
Kim Larsen

HALSNÆS Da Steen Hasselriis (V) for godt fire år siden blev borgmester tog han initiativ til, at der blev lavet en 'fortælling om Halsnæs', der skulle sætte kursen for det politiske arbejde. Det blev til fortællingen om "De brændende platforme" - som i øvrigt blev bakket op af et enigt byråd.

Tre brændende platforme blev udpeget, Vækst - Sundhed - Uddannelse, som der blev opstillet konkrete mål for. Nogle af målene blev nået, andre ikke. Men retningen var sat.

Nu er der kommet ny borgmester, Steffen Jensen (S), som ikke har tænkt sig at bygge videre på de brændende platforme. Han har derfor taget initiativ til en ny fortælling. Den har fået titlen: "Fælles om fremtiden - Det gode liv i Halsnæs".

Den ny fortælling er blevet til i en længere proces, som har taget udgangspunkt i borgmesterens egne tanker om og visioner for Halsnæs Kommune. Herefter er chefer, lederforum, hoved-MED (det kommunale samarbejdsorgan) og udvalgsformænd blevet inddraget.

Efter lidt justeringer er den 2,5 sider lange fortælling blevet klar til at blive fremlagt for Halsnæs Byråd til endelig godkendelse. Det blev den så torsdag aften, hvor alle stemte for. Dog ikke uden et par kritiske bemærkninger fra Sune Raunkjær (V).

"Fortællingen handler meget om fællesskaber, og den tager udgangspunkt i, hvad vi er gode til. Hermed har fortællingen et mere positivt udgangpunkt (end fortællingen om de brændende platforme, red.)," forklarer borgmester Steffen Jensen og fortsætter.

"Virksomhederne giver udtryk for, at de synes godt om at have en fortælling at arbejde ud fra."

"Der lavet ni pejlemærker, men der er ikke sat målbare mål. Udvalgene skal arbejde videre med pejlemærkerne og selv være med til at lave de målsætninger, man gerne vil nå. Jeg kunne rigtig godt tænke mig, at udvalgene arbejder mere politisk."

"Administrationen er allerede ved at omstille sig. Jeg glæder mig vildt til at komme i gang," lyder det fra borgmesteren.

Fortællingen "Fælles om fremtiden - Det gode liv i Halsnæs" kan findes på kommunens hjemmeside www.halsnaes.dk under byrådets dagsorden punkt 104.

De ni pejlemærker

  Vi har fagligt og økonomisk velfungerende skoler, dagtilbud og ældrepleje i de fire større bysamfund.

  I de lokale miljøer har vi et aktivt civilsamfund med et rigt foreningsliv, som sikrer at flere er en del af fællesskaber

  Kommunen arbejder tæt sammen med det lokale erhvervsliv om at skabe gode handels- og erhvervsmuligheder

  Halsnæs Kommunes sundhedsprofil for de unge er forbedret.

  Antallet af unge, der gennemfører en ungdomsuddannelse, er steget

  Borgere, som har behov for en kommunal indsats oplever, at de er i centrum, og at indsatsen er helhedsorienteret og tværgående

  Nationalparken Kongernes Nordsjælland er blevet en succes for borgere, gæster og erhvervsdrivende

  Kommunens grønne profil er skærpet.

  Vi planlægger bolig- og erhvervsområder, hvor både den sociale og grønne bæredygtighed er i fokus

Publiceret 22 June 2018 10:00