Udvalgsformand Anja Rosengreen kigger på ukrudt med eleverne. Foto: Halsnæs Kommune.

Udvalgsformand Anja Rosengreen kigger på ukrudt med eleverne. Foto: Halsnæs Kommune.

Giftig undersøgelse

Skoleelever har hjulpet Halsnæs Kommune med at gennemføre spørgeundersøgelse om haveejernes forbrug af gifte

MILJØ I et samarbejde med Halsnæs Kommune har to skoleklasser fra Arresø Skole undersøgt 200 haveejernes forbrug af gifte som led i en kampagne for giftfri haver.

61 procent af de 200 spurgte borgere i Halsnæs Kommune har tidligere brugt gift mod ukrudt eller insekter i deres haver. Indenfor det seneste år er det 38,5 procent, der har brugt gift i haven.

Tallene stammer fra en interviewundersøgelse, som eleverne i 7.C og 8.C fra Arresø Skole har gennemført på baggrund af materiale fra Miljø og Teknik. Undersøgelsen har fundet sted i forbindelse med kommunens indsats for at sikre giftfri haver.

Kommunens kampagne bestod blandt andet i en konkurrence, hvor man kunne vinde præmier ved at tilmelde sig initiativet Giftfri Have, som Danmarks Naturfredningsforening og Landsforeningen Praktisk Økologi står bag. Her kan haveejere tilmelde sig gratis og få tips og tricks til at holde sin have giftfri uden, at det går ud over skønheden.

Brug alternativer

Selvom havegiften er på retur i Halsnæs Kommune, så er der stadig 34,5 procent af de spurgte, der fortsat vil gøre brug af giftmidler, når insekter og ukrudt driller for meget i plæne og bed.

Gift i private haver kan have konsekvenser for grundvandet. På samme måde er brugen til skade for biodiversiteten og miljøet generelt, dyrelivet og den menneskelige sundhed.

Som alternativ til gift mod f.eks. myrer i haven kan haveejere benytte sig af kogende vand eller kvartssand som afskrækkelsesmiddel - inden døre er myrelokkedåser ok at bruge.

Kroner i klassekassen

De unge spørgere fra 7.C og 8.C, Arresø Skole, er blevet belønnet med 8 kroner for hvert interview, så det har givet 800 kroner i klassekassen for hver af de to deltagende klasser.

Derudover har de fået en bonuspræmie, 800 kroner ekstra til deling.

Belønning blev torsdag overrakt af udvalgsformand for Miljø og Plan, Anja Rosengren ved et lille arrangement på Arresø Skole, afdeling Magleblik.

Undersøgelsens resultat

    200 borgere i Halsnæs har medvirket i undersøgelsen.

    Har brugt gift mod insekter eller planter: 61%

    Har brugt gift inden for det seneste år: 38,5%

    Vil fortsat bruge gift: 34,5%

    Vil tilmelde sig giftfri-have.dk: 31,5%

Publiceret 22 June 2018 14:46