Testklasserne har været på byvandringer, set på kunst i byens rum, besøgt Krudtværket, tjekket Gjethusets og kanalens historie ud, besøgt Nordisk Staal og meget mere. Her er en af klasserne på besøg hos Hundested Propeller A/S, hvor nysgerrigheden var stor. Efterfølgende arbejdede eleverne videre med temaet: ’Industriarbejderens Fortælling’ hjemme i klassen. Foto: Irene Ucini

Testklasserne har været på byvandringer, set på kunst i byens rum, besøgt Krudtværket, tjekket Gjethusets og kanalens historie ud, besøgt Nordisk Staal og meget mere. Her er en af klasserne på besøg hos Hundested Propeller A/S, hvor nysgerrigheden var stor. Efterfølgende arbejdede eleverne videre med temaet: ’Industriarbejderens Fortælling’ hjemme i klassen. Foto: Irene Ucini

Åben Skole er helt Kanon

I et stort samarbejde mellem skoler, kunstnere, Industrimuseet Frederiks Værk, foreninger og andre kulturinstitutioner har skoleklasser i Halsnæs med støtte fra Undervisningsministeriet gennem skoleåret afprøvet en række forskellige undervisningsforløb udenfor det gængse klasserum.

Af
Af Laila Miermont

Industrimuseet Frederiks Værk

Halsnæs Kulturtjeneste Halsnæs er et af de projekter, der har fået støtte og har siden begyndelsen af 2017 arbejdet på at skabe et lokalt forankret centrum for den Åbne Skole i Arsenalet på Torvet i Frederiksværk.

Visionen er at skabe et centrum for kultur, medborgerskab og videndeling for alle kommunens børn og unge samt de implicerede faggrupper.

”Projektet er forankret på Industrimuseet Frederiks Værk, som tog initiativet til at søge midlerne fra Undervisningsministeriet, og det er herfra, at vi har taget de første spadestik til at udvikle lokale undervisningsforløb, som giver mening for skolerne. Et led i samarbejdet mellem skolerne og de lokale kulturaktører er den nyoprettede Åben Skole-portal, skoletjeneste.dk, hvor der findes information om Åben Skole-tilbud i hele kommunen,” forklarer projektkoordinator Irene Ucini.

Byen er skolen

I praksis betyder det, at eleverne med jævne mellemrum har fået en ud-af-skolen-oplevelse i det lokale miljø. Og det giver pote.

”Ud over at eleverne får et stort socialt og kreativt udbytte, så har vi observeret en holdningsændring hos både elever, lærere og pædagoger. Der er simpelthen blevet rykket ved både lærere og elevers tilgang til læring. De synes, det er sjovt og spændende - og så har eleverne fået øjnene op for deres lokalmiljø. F.eks. oplevede jeg en gruppe børn på Krudtværksmuseet, der var dybt forargede over nogle mennesker, der smed skrald over hegnet. Det var ikke noget de havde tænkt ret meget over før,” mener Irene Ucini.

Historiske børn

I fremtidens Halsnæs og Frederiksværk kan man se frem til at møde børn, der faktisk ved noget om byen og dens historie.

”Jeg oplevede også at mine 12-årige elever fra en af testklasserne rendte rundt i byen og var historieguider og kulturambassadører for de andre elever i forbindelse med Hundested skoles lokalhistoriske emneuge. Så bliver man stolt og styrkes i troen på, at det her projekt giver mening, og er kommet for at blive. At det skal være en del af måden at tænke undervisning på i fremtiden. Det er en win-win-situation for alle involverede,” siger Irene Ucini.

Alle skal være med

Det har været helt essentielt at involvere det pædagogiske personale, lærere og ledere lige fra starten, for at skabe gensidigt engagement, samarbejde, videndeling og dialog på tværs af institutioner og fag.

”Et af de vigtigste elementer i Åben Skole-projektet er, at det skal give mening for alle involverede parter. Og derfor er det tætte samarbejde med både lærere, pædagoger og elever utrolig vigtigt,” slutter Irene Ucini.

Fakta

    Med den nye skolereform blev Åben Skole, som er et forpligtende samarbejde mellem skoler og det omgivende samfund, gjort lovpligtigt. Undervisningsministeriet har derfor valgt at støtte forskellige lokale udviklingsprojekter rundt omkring i landet, herunder Halsnæs, for at finde de bedst mulige måder at løse opgaverne på lokalt.

    I skoleårene 2017-2018 har skoleklasser fra henholdsvis indskolingen, mellemtrinnet og udskolingen, deltaget i fem forskellige undervisningsforløb i Arsenalet. Undervisningen tager udgangspunkt i kreative og kunstneriske metoder og veksler mellem workshops og ture ud i lokalmiljøet med efterbearbejdning på skolerne.

Publiceret 18 June 2018 13:27