Mere affald skal genanvendes i fremtiden. Optisk posesortering kan være vejen frem. Arkivfoto.

Mere affald skal genanvendes i fremtiden. Optisk posesortering kan være vejen frem. Arkivfoto.

Mere affald skal genanvendes

Optisk posesortering ventes af blive en del af kommunens nye affaldspaln

AFFALD I Halsnæs er optisk posesortering et godt bud på et nyt, effektivt affaldssystem, der kan øge genanvendelsen uanset om man bor i hus, lejlighed eller sommerhus, skriver Halsnæs Forsyning i en pressemeddelelse sof fortsætter:

Optisk posesortering af husholdningsaffald er en metode, som Halsnæs Forsyning og Halsnæs Kommune gennem de seneste tre år har gennemført to projekter om, med støtte fra Miljøstyrelsen.

Resultaterne af projekterne er lovende og har vist, at metoden har et potentiale for både at kunne give en stor miljømæssig gevinst, samt en effektiv driftsøkonomi.

Systemet blev i 2017 afprøvet i godt 300 husstande og viste umiddelbart, at man med optisk posesortering som minimum udsorterer de samme mængder som andre kildesorteringssystemer. Derfor er det den metode man i Halsnæs har taget sigte på, for i fremtiden at øge mængden af affald til genanvendelse.

Der er behov for at tænke nyt, for EU har for nylig vedtaget direktiver, som betyder meget skrappere krav til genanvendelse af affald i fremtiden. Derfor forventes optisk posesortering også at indgå i den kommende affaldsplan for 2019 - 2030, som Halsnæs Kommune arbejder med i øjeblikket.

”Jeg er meget optaget af, at vi i Halsnæs får skabt et effektivt affaldssystem, som både opfylder vores krav om mere genanvendelse og som er enkelt og brugervenligt i dagligdagen hos vores kunder, uanset om man bor her hele året eller kun er her en gang i mellem i sommerhus”, udtaler bestyrelsesformand for Halsnæs Forsyning A/S, Thomas Møller Nielsen.

Arbejdet med at udvikle et fremtidigt affaldssystem, har vist en række økonomiske og anlægsmæssige gevinster ved at samle mere affald sammen til et fælles sorteringsanlæg. Derfor har Halsnæs Forsyning også fra start gennemført projekterne sammen med flere nabokommuner, affaldsselskaber og andre interesseorganisationer.

”At indføre et affaldssystem som optisk posesortering kræver en god forberedelse, en omfattende dialog med mulige parter og omhyggelige beregninger af både økonomi og konsekvenserne for den daglige drift”, siger bestyrelsesformand Thomas Møller Nielsen, og tilføjer:

”Vi har fra starten debatteret metoden i alle de samarbejdsfora vi kommer i, og inviteret til samarbejde om en fælles analyse. Og det vil vi fortsætte med frem til vi skal træffe en beslutning om optisk posesortering skal indføres.”

Publiceret 16 June 2018 11:29