Arrenæs har stort potentiale for udvikling af både natur og friluftsliv. Her er udsigten fra Maglehøj ud over Arrenæs. Foto: Kim Larsen.

Arrenæs har stort potentiale for udvikling af både natur og friluftsliv. Her er udsigten fra Maglehøj ud over Arrenæs. Foto: Kim Larsen.

Ny plan: Arrenæs skal udvikles

Arrenæs har stort potentiale for udvikling af natur og friluftsliv, mener både Halsnæs Kommune og Naturstyrelsen

Af
Kim Larsen

ARRENÆS Den smukke, kuperede halvø Arrenæs, som strækker sig ud i Danmarks største sø, Arresø, kan udvikles meget mere til gavn for både natur og friluftsliv.

Det mener Halsnæs Kommune og Naturstyrelsen, som derfor er på vej med en ny Arrenæsplan, som skal erstatte den eksisterende plan fra 1985.

Den nye plan for Arrenæs rummer konkrete forslag, der skal medvirke til at udvikle et græsningslandskab til gavn for naturen samt give besøgende bedre muligheder for oplevelser i naturen.

Rigt dyre- og planteliv

Arrenæs har en varieret natur med både skove, afgræssede enge, tørre overdrev, søbred og mose. Her findes gode bestande af f.eks. orkideer og andre sjældne planter, samt EU-beskyttede dyr som f.eks. markfirben og stor vandsalamander.

Arrenæs er også hjemsted for ynglende rørhøg og havørn, og fiskeørn kan opleves svæve over Arresø på udkig efter næste måltid.

Fra landbrug til natur

Både Halsnæs Kommune og Naturstyrelsen har opkøbt jord på Arrenæs, hvilket betyder at ca. halvdelen af Arrenæs i dag er offentligt ejet.

Halsnæs Kommune har i 2017 stoppet landbrugsdriften på sine Arrenæs-jorde, som nu konverteres til natur. Også Naturstyrelsen vil gå denne vej og vil konvertere ca. 70 hektar landbrugjord til natur. Arrenæs er således på vej i retning af at fremstå som et stort sammenhængende græsningslandskab med plas til naturlig dynamik.

Områder, der tidligere var marker, bliver græsningslandskaber. F.eks. som her ved Lillesø, Brederød, hvor en lille flok køer i år er flyttet ind. Foto: Kim Larsen.

Områder, der tidligere var marker, bliver græsningslandskaber. F.eks. som her ved Lillesø, Brederød, hvor en lille flok køer i år er flyttet ind. Foto: Kim Larsen.

Bæverskjul og stjernesenge

Den nye Arrenæsplan lægger op til at forbedre eksisterende stier så det bliver tydeligt, hvor man let kan færdes. Dette sikres ved stedvis sti retablering, øget skiltning og afmærkede ruteforløb. Derudover etableres enkelte nye stier, som vil skabe bedre sammenhæng, ligesom der etableres flere ridestier.

Der findes to oplagte "velkomststeder" - henholdsvis Maglehøj P-plads og ved Kregme rundkørsel. Her skal det synliggøres, at der er adgang til et stort naturområde. Derudover skal der ved Roskilde Fjord - i bunden af Kappelhøjkilen fredningen - anvises vej til Arrenæs.

Af mere særprægede publikumsfaciliteter vil der arbejdes for at opsætte et 'bæverskjul' ved Dronningholm. Her vil man kunne stå i skjul og observere bævernes aktiviteter i skumringen. Der arbejdes desuden for at opsætte 'stjernesenge', hvorfra man kan ligge og nyde nattehimlen - Arrenæs går for at være hovedstadsområdets mindst 'lysforurenede' område.

Hvis Halsnæs Byråd synes om planen, vil den blive fremsendt til den nye nationalparkbestyrelse som forslag til naturudviklingsprojekt. Sideløbende hermed vil administrationen gå i dialog med fonde om finansiering af tiltag, der kan realisere de langsigtede udviklingsmål.

Publiceret 15 June 2018 00:00