Badevandskvaliteten langs Halsnæs nordkyst forventes ikke at blive påvirket at, at udledningen fra Melby Renseanlæg øges med 32 procent.

Badevandskvaliteten langs Halsnæs nordkyst forventes ikke at blive påvirket at, at udledningen fra Melby Renseanlæg øges med 32 procent. Arkivfoto: Michael M. Jørgensen

Udledning øges til Kattegat

...men det ventes ikke at få betydning for hverken havmiljø eller badevandskvalitet

Af
Kim Larsen

MILJØ Spildevandet fra Hundested skal fremover ledes til Melby Renseanlæg, og efter rensning vil det blive ledt videre her fra ud i Kattegat ca. 1 km fra kysten ud for Hyllingebjerg.

Renseanlægget i Hundested er ikke nær så effektivt som det i Melby, derfor lukkes det og omdannes til pumpestation. Det vil spare Isefjorden for en masse kvælstof og fosfor.

Udledningen fra Melby Renseanlæg til Kattegat øges til gengæld med ca. 32 procent, men det vil ikke få nogen negative konsekvenser for hverken Kattegat som sådan eller for badekvaliteten langs nordkysten, fremgår det af sagsfremstillingen:

"Da Kattegat er em robust recipient og påvirkningen er lille, samt at udledningen sker 1 km fra kysten, vurderes det, at Kattegat ikke vil blive påvirket væsentligt af omlægningen. Badevandskvaliteten langs Halsnæs nordkyst forventes heller ikke at blive påvirket."

Et enigt udvalg for Miljø og Teknik anbefaler byrådet at give udledningstilladelse.

Publiceret 13 June 2018 14:11