Har du fået tabt arbejdsfortjeneste?

HALSNÆS Har du modtaget tabt arbejdsfortjeneste inden for de seneste tre år? Så kan du være en af de borgere, der har fået for lidt sat ind på din pensionsordning. Hvis du mener at være berørt, så kontakt Halsnæs Kommune.

Ankestyrelsen har gjort landets kommuner opmærksomme på, at nogle få borgere, der har fået udbetalt tabt arbejdsfortjeneste inden for de seneste tre år, samtidig har fået indbetalt for lidt på deres pensionsordning. Styrelsen genåbner derfor nu sager, hvor dette er tilfældet.

Det drejer sig kun om borgere, som forud for overgangen til tabt arbejdsfortjeneste både har haft en periode på offentlig forsørgelse, som for eksempel dagpenge og lignende, og en pensionsordning med en arbejdsgiverandel over 10 procent.

Er du en af disse borgere, skal du henvende dig til handicaprådgiver Jannick Mortensen på telefon 4778 4172 eller e-mail janmo@halsnaes.dk.

Publiceret 11 June 2018 13:02