"Der er virkelig blevet tænkt dagtilbud på kryds og tværs, og det giver os et meget kvalificeret materiale at arbejde videre med," siger Henrik Reumert, chef for Børn, Unge og Læring i Halsnæs Kommune.

Dagtilbud: 6 mio. kroner ekstra kan være på vej

Politikere anbefaler at styrke dagtilbudsområdet, bl.a. ved at oprette syv specialpladser og øge andelen af uddannede pædagoger

Af
Kim Larsen

DAGTILBUD Ledere, ansatte og forældre har i en dialogproces haft mulighed for at sætte fingeraftryk på de lokale dagtilbud i Halsnæs Kommune.

De er kommet til orde ved interviews i mindre grupper og ved børnemiljøundersøgelser, og så har der været holdt to stormøder, hvor der er blevet sat konkrete ord på de bedste forslag for fremtidens dagtilbud.

"Det har været en rigtig spændende opgave for alle involverede. Overalt har vi haft gode og konstruktive snakke med alle de mennesker, der har deres daglige gang i vores børnehaver, vuggestuer og andre dagtilbud," siger Henrik Reumert, chef for Børn, Unge og Læring i Halsnæs Kommune. Han fortsætter:

"Det har givet os et interessant indblik i alt det, der fungerer godt, og det, der fungerer knap så godt - og konkret er der kommet hele 65 løsningsbrikker ud af processen. Der er virkelig blevet tænkt dagtilbud på kryds og tværs, og det giver os et meget kvalificeret materiale at arbejde videre med."

Hundredevis af forældre, medarbejdere, dagtilbudsledere samt samarbejdspartnere internt og eksternt har deltaget i en stor dialogproces i Halsnæs Kommune. Arkivfoto: Jan Stephan.

Hundredevis af forældre, medarbejdere, dagtilbudsledere samt samarbejdspartnere internt og eksternt har deltaget i en stor dialogproces i Halsnæs Kommune. Arkivfoto: Jan Stephan.

Dialog kvalificerer beslutninger

Nu er tiden kommet til, at politikerne skal prioritere de mange løsningsforslag - og finde finansiering.

Med udgangspunkt i de 65 løsningsbrikker er dialogprocessens resultater sendt videre til politisk behandling, hvor Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud netop har set nærmere på dem.

"Vi kan jo sidde og tænke mange gode tanker oppe på rådhuset, men i virkeligheden kan det være noget helt andet, der rører sig ude i en institution," siger Helge Friis, udvalgsformand for Skole, Uddannelse og Dagtilbud.

"At lade de egentlige ansatte og forældre komme til orde hjælper os derfor på en kvalificeret måde med at træffe politiske beslutninger om, hvad der er behov for."

"I Halsnæs har vi gode erfaringer med at tage snakken gennem en styret dialogproces, og også i dette tilfælde synes jeg, at det har fungeret. Engagementet har været stort hele vejen igennem fra alle deltagere, og det giver os politikere rigtig meget at arbejde videre med. Nu vil jeg gøre, hvad der er muligt for at træffe beslutninger, som viser de mange involverede, at det kunne betale sig at deltage i processen," siger Helge Friis.

Model 6 millioner

Udvalget besluttede på sit møde 6. juni at anbefale en løsningsmodel til 6 mio. kroner. En model der bl.a. indebærer:

  at andelen af uddannede pædagoger øges fra 55 til 60 procent (0,75 mio. årligt).

  oprettelse af syv specialpladser (3,0 mio. årligt).

  kompetenceudvikling (0,35 mio. årligt)

  lønløft til rekruttering og fastholdelse af ledere (0,3 mio. årligt)

  øget tildeling til ledelse (0,2 mio. årligt)

  opdeling af Kregme Børnehus (0,6 mio. årligt)

  udligning af forældrebetaling til dagpleje til samme niveau som vuggestue (0,8 mio. årligt)

  kompetenceudvikling, udligning af forældrebetaling til dagpleje på samme niveau som vuggestue og en opdeling af Kregme Børnehus.

Modellen til en pris ca. 6 mio. kroner overgår nu til efterårets budgetforhandlinger, så intet er endeligt besluttet endnu. Modellen omfatter i øvrigt ikke spørgsmålet om normering, der behandles særskilt.

De 6 mio. kroner er dobbelt op i forhold til de 3 mio. kroner, som Halsnæs Byråd tilbage i juni 2017 afsatte til en løsning på dagtilbudsområdet.

Publiceret 11 June 2018 10:35