Halsnæs Kommune kan komme med i et storstilet projekt, der går ud på at knække koden i forhold til at give udsatte børn og unge en bedre tilværelse. Arkivfoto: Mostphotos.

Halsnæs Kommune kan komme med i et storstilet projekt, der går ud på at knække koden i forhold til at give udsatte børn og unge en bedre tilværelse. Arkivfoto: Mostphotos.

Halsnæs udvalgt til KL-projekt om udsatte børn

Hvordan bryder man den negative sociale arv? Det skal et ambitiøst flerårigt projekt i to kommuner give svar på

Af
Kim Larsen

UDSATTE BØRN OG UNGE Halsnæs Kommune har som bekendt store udfordringer, når det gælder udsatte børn og unge. Hvert år får kommunen ca. 1.100 underretninger fra skoler og daginstitutioner, læger og sygehuse, familie og naboer om børn, der mistrives, eller menes at være udsat for vold eller overgreb.

Flere end 100 børn og unge er anbragt uden for hjemmet, og tallet er stigende.

Det er tragisk for de børn, som mistrives eller direkte mishandles - og det er samtidig rasende dyrt for kommunen.

Halsnæs Kommune ønsker at bryde den onde cirkel ved at satse intensivt på tidlig indsats og forebyggelse. Men denne investering er dyr, og Halsnæs er en relativ fattig kommune.

Nu er der imidlertid assistance på vej udefra: Kommunernes Landsforening (KL) har inviteret Halsnæs Kommune til at deltage i projekt "Fælles om alle børn". Et projekt for to udvalgte danske kommuner, som har en høj andel af sårbare børn og unge. Et projekt som KL håber at skaffe 260 mio. kroner til via diverse fonde.

Michael Thomsen:

Michael Thomsen: "Jeg er faktisk meget begejstret. Forskellen på dette projekt og de fleste andre er, at der bliver tale om et langvarigt forløb, hvor resultatet af indsatsen vurderes over en 10-årig periode." Arkivfoto: Kim Larsen.

Giver gode muligheder

"Det er et rigtigt spændende projekt, som vil give os nogle gode muligheder for udvikling på et område, vi er udfordret på," udtaler Michael Thomsen (V), udvalgsformand for Sundhed og Forebyggelse. Han fortsætter:

"Det er med lidt blandede følelser, at vi er blevet udvalgt, fordi vi har disse udfordringer med udsatte børn og unge. De udfordringer ville jeg gerne være foruden. Men når nu virkeligheden er sådan, så er det rigtigt godt, at vi får mulighed for at komme med i dette projekt."

"Jeg er faktisk meget begejstret. Forskellen på dette projekt og de fleste andre er, at der bliver tale om et langvarigt forløb, hvor resultatet af indsatsen vurderes over en 10-årig periode."

"Vi har allerede stort fokus på tidlig indsats, og jeg er sikker på, at dette projekt kan komme ind som en medspiller i den allerede igangværende indsats. Halsnæs Kommune er jo også økonomisk udfordret, så projektet vil være en meget stor økonomisk indsprøjtning til denne indsats," konstaterer Michael Thomsen.

Flerårig omstilling

I invitationen fra KL står, at de to deltagende kommuner skal ønske "at indgå i en flerårig omstillingsproces sammen med en række vidensorganisationer. Dette med henblik på at løfte kommunens børn fagligt, socialt og trivselsmæssigt gennem en helhedsorienteret og tværfaglig indsats på alle niveauer i kommunen."

"Fokus vil særligt være på de mest udsatte børn og unge og de børn og unge, som enten kæmper socialt, fagligt eller trivselsmæssigt," står der videre.

Det fremgår, at projektet retter sig mod at skabe forandringer og understøttelse på såvel forvaltningsniveau samt i sundhedspleje, dagtilbud, skoler og fritidsordninger. Indsatsen skal bl.a. sikre, at personalet har kompetencerne til at identificere udfordringer hos de børn, som de arbejder med, og kan oversætte deres viden til konkrete handlinger og ageren.

Publiceret 09 June 2018 08:00