Klip fra programserien: Ann Louise Hasselbalch, Grønnessegaard, i selskab med Allan Føns.

Klip fra programserien: Ann Louise Hasselbalch, Grønnessegaard, i selskab med Allan Føns.

VIDEO: Mad og mennesker i Halsnæs

Programserie sætter fokus på bl.a. lokale fødevarer

LAG Den lokale aktionsgruppe (LAG) i Halsnæs og Gribskov har indtil videre støttet 25 projekter med EU-tilskud i de to kommuner, og i en ny programserie sættes fokus på nogle af initiativerne, f.eks. Jan Friis Mikkelsen på Tinggården, familien Hasselbalch på Grønnessegaard Gods blandt andre.

"LAG-indsatsen og EU-midler er på denne måde vigtige spillere i udviklingen på landet," siger LAG-formand Peter Plant, og tilføjer at fire små film, produceret for DK4 og Kanal 1, kommer tæt på mennesker bag projekterne.

”EU på landet” er en programrække, hvor vært Allan Føns bl.a. besøger en økologisk bager, en smugkro, en naturlegeplads og et gods, for at høre hvordan midler fra EU kan gøre en stor forskel og skabe glæde og udvikling i landdistrikterne.

Filmene kan ses på http://kanal-1.dk/eu-paa-landet/

"Man ser her hvordan der med få midler skabes vækst, nye arbejdspladser og udvikling i de små landsbysamfund, og man møder flere af de fantastiske ildsjæle, der bringer det hele til virkelighed," fortsætter Peter Plant, som nu undrer sig over, at LAG-ordningen er blevet beskåret - altså mindre tilskud til de lokale projekter, og han henviser til et citat af erhvervsminister Brian Mikkelsen om LAGs positive effekter i landdistrikterne: "LAG-indsatsen er en tilgang til økonomisk vækst og jobskabelse i landdistrikterne, der bygger på lokalt engagement og initiativer, og som har vist sig at fungere. Indsatsen har bidraget til en positiv udvikling med projekter og initiativer, som forholder sig til behovene lokalt. Især vurderes den frivillige indsats at være af stor betydning."

Erhvervsministeren udtaler sig også om regeringens holdning i forhold til at fastholde principperne, der bygger på lokalt engagement som obligatoriske elementer i EU's kommende landdistriktsprogram der træder i kraft i 2021: "’Jeg lægger vægt på, at der via landdistriktsmidlerne under den fælles landbrugspolitik fortsat støttes op om udviklingen i landdistrikterne, og at borgerne fortsat har mulighed for at tage et aktivt medansvar i udviklingen."

"Når nu regeringen tilsyneladende er opsat på at udvikle 'Et Danmark i Balance', kan det derfor fortsat undre, at selve samme regering beskar LAG-ordningen med 30% i 2017.LAG medvirker til at skabe et Danmark i balance. Det er der perspektiver i. Ikke i hovedløse nedskæringer," lyder det afslutningsvist fra den lokale LAG-formand Peter Plant, Torup.

an

Publiceret 07 June 2018 11:38