En glad skoleleder, Cahrlotte Hertel Kristiansen, kan nu vise Skolen ved Havets byggeplaner frem.

En glad skoleleder, Cahrlotte Hertel Kristiansen, kan nu vise Skolen ved Havets byggeplaner frem.

Skolen ved Havet klar med byggeplaner

Kommunens nyeste og mindste privatskole har vokseværk - nu skal der udvides

Af
Kim Larsen

Kim Larsen

PRIVATSKOLE Flaget var hejst, og de nye elever var spændte, da daværende borgmester Hasselriis i august 2017 klippede et havblåt bånd og erklærede Skolen ved Havet for åben. Skolen åbnede som Halsnæs’ suverænt mindste skole i den nedlagte Lynæs Børnehave, som henover sommeren var blevet renoveret og ombygget fra børnehave til skole. Da Skolen ved Havet åbnede, var det med 45 elever fordelt på otte klassetrin. Nu rummer de otte klassetrin godt 60 elever, og der kommer en ny klasse til efter sommerferien, hvor en ny 0. klasse begynder, samtidig med at skolens ældste klasse bliver 8. klasse.

Drømmestart

“Skolen ved Havet har fået en drømmestart”, fortæller skoleleder Charlotte Hertel Kristiansen og fortsætter: “Der er god tilvækst af elever, hverdagen på skolen er rigtig god, og lokalsamfundet har lige fra den spæde start bakket os enormt meget op. Vi oplever stadig denne opbakning, når vi beder om hjælp til det ene eller det andet - folk springer til, og vi får et kæmpe løft hver gang. Tænk sig, vi har endda en nabo, der på eget initiativ sørger for at hejse vores flag på flagdage, der ligger i weekender og på helligdage. Det er da enestående!”

Daværende borgmester Steen Hasselriis klipper det havblå bånd, og indvier Skolen ved Havet i august 2017. Arkifoto: Rasmus Cornelius

Daværende borgmester Steen Hasselriis klipper det havblå bånd, og indvier Skolen ved Havet i august 2017. Arkifoto: Rasmus Cornelius

Brug for flere kvadratmeter

Tilvæksten af elever skubber til behovet for udbygning af skolen i Lynæs. Arkitekt og bygherrerådgiver Anders Skak er manden bag de fine arkitekttegninger, der lige nu pryder væggen på skolens lærerværelse: “Vi har skitseret en naturlig udbygning på skolens nuværende rammer mod syd. Grundens kuperede terræn giver de optimale muligheder for at skaffe de kvadratmeter, skolen skal bruge til udvidelse for at imødekomme deres naturlige organisk vækst, men med et meget lille fodaftryk.” “Skolen ligger på en stor grund og vil aldrig med skolens ambition og vedtægter komme i nærheden af at overskride de rammer, som kommuneplanens bestemmelser muliggør.” “Byggeriets højde ligger indenfor de beskrevne rammer på max 8,5 meter, og planen for stueetagen i tilbygningen ligger 4 meter lavere end det omkringliggende terræn, hvilket medfører at byggeriet på ingen måde er til gene for de omkringliggende naboer, bebyggelsesprocenten vil aldrig blive udfordret med skolens vedtægter om maksimalt et spor, og med en maksimal klassekvotient på 24 elever,” fortæller Anders Skak.

Flere vælger privatskole

I Halsnæs Kommune, såvel som på landsplan, er tendensen at flere og flere forældre vælger at sende deres børn i fri- og privatskoler. Skolens leder Charlotte Hertel Kristiansen har ikke nogen enkel forklaring på denne tendens: “Vi oplever, at forældrene søger os af mange forskellige årsager. Vores oprindelige ønske var at kunne tilbyde et alternativ til de meget store skoler. Vi var selvfølgelig dødspændte på, om der var behov for en privatskole mere i Halsnæs - men det er der!” “Vi har elever fra hele kommunen, og kontaktes af mange tilflyttere. Bare den anden eftermiddag blev jeg kontaktet af to københavnerfamilier med i alt fire skolesøgende børn. De var på vej til Hundested, og var interesserede i Skolen ved Havet. Så bliver jeg rigtig stolt over, at skolen kan være et positivt bidrag til udviklingen af det lokalsamfund, der har taget så godt imod os fra starten.”

Et stort puslespil

Hvornår de nye rammer står klar til indvielse, afhænger af mange omstændigheder. “Det er et stort puslespil, der skal gå op, men skoleleder, skolens bestyrelse og vores gode udlejer og arkitekt arbejder på løsningen hver eneste dag”, fortæller skolens bestyrelsesformand Søren M. Jensen. “Vi skal have finansiering og myndighedsbehandling og en masse andre praktiske ting til at gå op i en højere enhed - og det er en ordentlig mundfuld, der godt kan virke lidt uoverskuelig,” siger han og tilføjer straks: “Men når jeg tænker tilbage på vores etablering for et år siden, er det her ikke så slemt.” “Vi har altid haft et eminent godt samarbejde med Halsnæs Kommune og alle andre involverede i projektet, så mon ikke kabalen også går op denne gang? Vi er blot spændte og en lille smule utålmodige for at kunne trykke på knappen, og få en spade i jorden.” Skolen ved Havet er en selvejende institution med et par private investorer bag sig. En investor er lokal og en har base i København. kil@lokalavisen.dk

Publiceret 25 May 2018 00:00