Trine Torp, MF for SF: “Havbrug er en ulmende miljøkatastrofe for vores havmiljø og kystmiljø i hele Danmark, og kan få langsigtede konsekvenser for vores badevand, vores turismeerhverv, fiskebestande, havnaturen og biodiversiteten i havet,” siger hun.

Trine Torp, MF for SF: “Havbrug er en ulmende miljøkatastrofe for vores havmiljø og kystmiljø i hele Danmark, og kan få langsigtede konsekvenser for vores badevand, vores turismeerhverv, fiskebestande, havnaturen og biodiversiteten i havet,” siger hun.

SF til kamp mod havbrug

Håber på hjælp fra EU til at undgå flere dambrug i Kattegat

MILJØ SF kæmper endnu et slag mod danske havbrug i Europa Parlamentet Viceborgmester på Syddjurs Kirstine Bille (SF) er i dag onsdag i Bruxelles for at få opbakning i Europa Parlamentet til at hindre den danske regering i at etablere nye havbrug i Kattegat. Et flertal i Folketinget åbnede sidste sommer mulighed for at etablere nye havbrug og udvide eksisterende havbrug i danske farvande med den begrundelse, at der var ’miljømæssigt råderum’ i Kattegat til en øget forurening. “Situationen er blevet voldsomt forværret siden i sommer. Undersøgelser har nemlig vist at de danske farvande i en lang årrække har indeholdt markant mere kvælstof, end myndighederne og politikerne har været klar over. Derfor er det helt afgørende, at vi i sidste ende forhåbentligt får EU’s ord for, at etableringen af nye havdambrug er ulovlig.” Regeringen mener, at man ved at etablere muslingefarme kan nedbringe forureningen har havdambrug til et acceptabelt niveau. Men den holder ikke, mener SF: “At lade muslinger æde sig gennem fiskelort, løser ikke problemerne med lakselus, medicinrester og kobber, som også skyller ud fra havbrugene. Problemerne breder sig i bogstaveligste forstand som ringe i vandet og skyller i sidste ende op på strandene overalt i Kattegat,” siger Kirstine Bille. Hun får opbakning fra Trine Torp, som er SFs miljøordfører: “Det er dybt bekymrende, at regeringen forsøger at omgå reglerne ved at opfinde ord som ’miljømæssigt råderum’” “Havbrug er en ulmende miljøkatastrofe for vores havmiljø og kystmiljø i hele Danmark, og kan få langsigtede konsekvenser for vores badevand, turismeerhverv, fiskebestanden, havnaturen og biodiversiteten i havet,” siger hun. kil@lokalavisen.dk

Publiceret 16 May 2018 00:00

SENESTE TV