Ungehybler ligner fortsat en døgninstitution

Efter kritik fra Socialtilsynet etableres nu et aktivitetshus for de unge beboere i hyblerne i Brederød

Af
Kim Larsen

Kim Larsen

UNGE For meget døgninstitution, for lidt kollegie! Sådan kan Socialtilsynets kritik af ungehyblerne på Sonnerupvej, Brederød sammenfattes. Halsnæs Kommune har i år etableret ungehybler på den tidligere døgninstitution Trianglen. De otte tidligere døgnpladser på Trianglen er blevet afløst af en ’hjemmebaseret indsats’ for unge i alderen 15-22 år, som har behov for pædagogisk støtte til at blive i stand til at mestre en selvstændig voksentilværelse. “Ungehyblerne i Halsnæs” kan rumme i alt 20 unge, som bor hos netværk, eget værelse eller i bofællesskab som f.eks. i Brederød. Efter et besøg i hyblerne i Brederød skrev Socialtilsynet i sin tilsynsrapport (31. august): “Socialtilsynet vurderer, at de fysiske rammer fortsat bærer præg af at være en døgninstitution, hvor de voksne har indrettet fællesfaciliteterne og i mindre grad har haft fokus på at etablere et kollegielignende miljø, hvor de unge kan udleve deres selvstændige unge-liv. “

Skolebygning istandsættes

Byrådet vedtog på sit seneste møde at bruge 500.000 kr. til istandsættelse af den gamle skolebygning på Sonnerupvej, Det giver dels mulighed for at flytte kontoret ud af den bygning, hvor de unge bor, dels at indrette et aktivitethus for beboerne, hvor de unge kan træne færdigheder somf f.eks. madlavning og andre huslige aktiviteter. De 500.000 kr. finansieres af Ungehyblernes driftsbudget for 2017. “Kan man sådan lige kan tage 500.000 kr. af deres driftsbudgettet og putte ind i anlægsarbejde? Er medarbejderne enige i, at man bruger driftsmidler?” ville Lisbet Møller (Enhedslisten) gerne vide. Udvalgsformand Michael Thomsen (V) svarede: “Det kan jeg sagtens forstå, at du undrer dig over. Men der har været sat for mange midler af til drift og også til noget rengøring. De penge, der er i overskud, ville ellers bare gå tilbage i kassen. Det er ikke noget, som går ikke ud over aktiviteter eller øvrig drift.” Alle 21 byrådsmedlemmer stemte herefter for projektet.

null

Publiceret 07 December 2017 00:00

Halsnæs Avis nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Halsnæs Avis
SENESTE TV