Produktionsskolen kan få en ny fremtid

Fra sommeren 2019 nedlægges alle produktionsskoler i landet - produktionsskolen i Halsnæs (PNUC) vil være i spil som kommende FGU institution eller skole

UDDANNELSE Regeringen er kommet med et udspil til en reform af uddannelserne til de unge 15-25 årige, som ikke er i uddannelse eller job.
Fra sommeren 2019 vil der ikke længere være produktionsskoler eller VUC undervisning på forberedende niveau. I stedet vil de unge, som ikke har en ungdomsuddannelse eller et job, få mulighed for at gå på en ny to-årig uddannelse, Forberedende Grunduddannelse (FGU).
Efter planen oprettes skoler og institutioner, formentlig 90 i alt, så der vil være et uddannelsessted i de fleste kommuner. En institution dækker et større område, og har ansvaret for flere skoler; dvs. at flere skoler har et ledelsesmæssigt og administrativt fællesskab og en fælles bestyrelse.

Tre spor

FGU uddannelsen bliver 2 årig og der bliver tre spor:
- et spor, almen grunduddannelse, som er det mest teoretiske, da der her er undervisning i almene fag 2/3 af tiden.
- et andet spor som mest er værkstedsbaseret, produktionsgrunduddannelsen, hvor der er praktisk undervisning 2/3 af tiden, men som også sikrer, at der er teori knyttet til den praktiske uddannelse,
- et tredje spor, som er svarer til den nuværende erhvervsgrunduddannelse, hvor man på uddannelsen er i praktik i en virksomhed i 2/3 af tiden, og har undervisning den sidste tredjedel af uddannelsen.
Alle tre spor skal være på alle 90 skoler.

Michael Thomsen (V): “Jeg er helt fortrøstningsfuld i forhold til, at vi nok skal få en rigtig god FGU uddannelse her i Halsnæs.”

Michael Thomsen (V): “Jeg er helt fortrøstningsfuld i forhold til, at vi nok skal få en rigtig god FGU uddannelse her i Halsnæs.”

PNUC er nøgleklar

Hvad kommer der til at ske med produktionsskolen i Halsnæs, PNUC, når landets produktionsskoler nedlægges?
Vi har spurgt Michael Thomsen (V), udvalgsformand for Skole, Familie og Børn:
“Set fra mit perspektiv har vi næsten en nøgleklar FGU skole eller institution. Vi har en produktionsskole, som har Kombineret Ungdomsuddannelse (KUU), som er for unge, som fx har behov for at forberede sig, før de kan begynde på en ungdomsuddannelse, eller måske ikke har karakter til at komme ind,” svarer Michael Thomsen og fortsætter:
“Ligeledes har vi på produktionsskolen flere værksteder, som kan danne basis for den kommende produktionsgrunduddannelse.”
“Produktionsskolen har mange velfungerende værksteder, køkken, film og TV, IT, træ, malerværksted, pædagogik og sundhed, metal og auto, musik et genbrugsværksted. Alt sammen værksteder, som man kunne forestille sig som basis i en produktionsgrunduddannelse.”
“Som den tredje linje kører produktionsskolen allerede nu EGU for Halsnæs Kommune. Det betyder, at vi har en skole med tre spor, allerede før det er et krav.”
“Produktionsskolen oplever jeg som meget velfungerende. Der har været arbejdet med at udvikle pædagogikken gennem mange år, så man er god til at møde unge i mange livssituationer. Økonomien på skolen er stabil, og skolen har et godt ry ud over kommunegrænsen. Så jeg er helt fortrøstningsfuld i forhold til, at vi nok skal få en rigtig god FGU uddannelse her i Halsnæs,” siger Michael Thomsen.
I det kommende 1/2 år vil der være en proces, hvor der findes frem til hvilke kommuner, der skal arbejde sammen om FGU, og hvor skoler og institutionerne skal ligge.
“Vi har mange unge, som har behov for at få et tilbud, som den nye FGU kan give, så det er vigtigt for os som politikere, at vi fortsat har et tilbud til de helt unge, som måske ikke lige er parate til en ungdomsuddannelse, og det har stor betydning, at man som ung kan få et tilbud i lokalmiljøet, “ slutter Michael Thomsen.

Publiceret 19 November 2017 00:00

Halsnæs Avis nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Halsnæs Avis
SENESTE TV