Til valgflæsk i Ølsted

Trafik og skole var de helt store emner på valgmødet i Ølstedhallen

Af
Kim Larsen

Kim Larsen

KV17 Borgerforeningen I Ølsted havde inviteret til den danske nationalret valgflæsk (stegt flæsk og persillesovs) forud for valgmødet mandag aften i Ølstedhallen.
Desserten blev serveret i hallen og bestod af 12 byrådskandidater i forskellige politiske nuancer.
Mødet var velbesøgt, godt 230 vælgere var mødt frem for at høre kandidaternes bud på, hvad der skal ske i Halsnæs de kommende fire år.
Mødet blev også livestreamet via Facebook,

Trafik og infrastruktur

Første halvdel af mødet var helliget emnet “trafik og infrastruktur”.
Her gik turen bl.a. omkring bilkøerne i Kregme, cykelstier, offentlig transport, det farlige kryds Ubberupvej/Hillerødvej.
“Kregme rundkørsel er den største vækstbremse i forhold til udvikling,” sagde Kim Jensen (C) og slog et slag for underskriftsindsamlingen “Halsnæs Trafikkaos”, som De Konservative har startet netop her i valgkampen.
“Der kører 20.000 biler hver dag på rute 16. Fra 2010 til i dag er trafikken steget med 16 procent. Det hjælper ikke med mere asfalt, trafikken vil bare blive ved med at stige, vi må snakke den kollektive trafik op,” lød det fra Thue Lundgaard (Ø).
Den var Mariane Lunden Jacobsen (Å) med på:
“Hvis vi reducerer antallet af biler på vejene, så bliver vejene store nok. Det er også bedre for miljøet.”
Der er faktisk lavet et detailprojekt for ombygning af rundkørslen i Kregme til 20-30 mio. kroner, oplyste Steen Hasselriis (V).
Timo Jattu foreslog at lave to underkørende spor til trafikken på Hillerødvej. Men så er prisen nok en anden.
Hvad der skal ske i Kregme, og hvornår, er slet ikke noget, der besluttes lokalt.
Det samme gælder det farlige T-kryds Ubberupvej/Hillerødvej.
“Ingen overholder de 70 km/t på stedet. Sæt grænsen ned til 60 km/t og lad så politiet lave fartmålinger her, i stedet for andre steder, hvor det kun gælder om at få penge i statskassen,” lød fra Søren Rømer (I).
Stig Hansen fra Trafikgruppen i Ølsted efterlyste dog på en rundkørsel.
Der lød til at være bred enighed i panelet om at presse på politisk for at få fremmet både en trafikløsning i både Kregme og det farlige T-kryds ved Ubberubvej.

Ca. 230 var mødt frem for at høre de 12 kandidater i Ølstedhallen.

Ca. 230 var mødt frem for at høre de 12 kandidater i Ølstedhallen.

Cykelstier

Spørgere i salen efterlyste cykelstier i bl.a. Melby og Ølsted.
Bliver der lavet cykelsti på Ubberupvej? spurgte Kirsten Nielsen.
“Selvfølgelig”, lød det fra bl.a. Ølstedlisten, Radikale og Alternativet, mens andre var mere forsigtige med at love for meget:
“Det har lange udsigter, det vil være fantastisk dyrt,” sagde Walther Christophersen (O).
“Vi har sat flere penge af til cykelstier, og så må der prioriteres. Om det bliver Ubberupvej, kan jeg ikke sige noget om,” sagde Steffen Jensen (A).
“Det er for nemt at love cykelstier alle vegne. Der er de penge der er, og så må der prioritere. At stå og love sin mor væk, fordi det er valgår, det får I mig ikke til,” sagde Steen Hasselriis (V)
“Jeg er enig med Steen i, at der må prioriteres. Men vi er uenige i hvor mange penge, der skal bruges til cykelstier,” konstaterede Anja Rosengreen (F).

Steffen Jensen (A) flankeret af Thue Lundgaard (Ø) og Kim Jensen (C).

Steffen Jensen (A) flankeret af Thue Lundgaard (Ø) og Kim Jensen (C).

Folkeskole contra privatskole

Mange emner var oppe at vende efter trafikdebatten, men især folkeskole/privatskole, og naturligvis skolen i Ølsted, optog mange af spørgerne.
En efterlyste mindre skoler i Halsnæs.
“Vi skal lytte til forældrene, når de siger, at de ikke vil have klassesammenlægninger og monsterstore klasser,” lød det fra Anja Rosengreen. (F)
“Vi HAR mindre skoler i Halsnæs,” sagde Walther Christophersen og nævnte de tre privatskoler:
“Forældrene har retten til at vælge. Folkeskolen er vigtig, men forældre skal have lov til at have ambitioner på deres børns vegne.”
Steffen Jensen (A):
“Jeg har ikke noget imod privatskoler, men vi er oppe på 20% i privatskole. Balancen er tippet, og det går ud over de svageste elever.”
Det lød Steen Hasselriis (V) til at være enig i:
“Jeg synes grænsen for privatskoler er nået for et stykke tid siden. Jeg så gerne, at folkeskolen hev lidt af sin markedsdel tilbage.”

Steen Hasselriis (V): “Jeg synes grænsen for privatskoler er nået for et stykke tid siden. Jeg så gerne, at folkeskolen hev lidt af sin markedsdel tilbage.”

Steen Hasselriis (V): “Jeg synes grænsen for privatskoler er nået for et stykke tid siden. Jeg så gerne, at folkeskolen hev lidt af sin markedsdel tilbage.”

Ølsted Skole

Ølstedlisten blev i sin tid dannet i protest mod, at Ølsted Skole blev degraderet til en matrikel og frataget 7.-9. klassetrin.
Og det er stadig listens store mål, at få gjort Ølsted Skole til en hel skole igen, som Lars Larsen formulerede det.
Måske er ønsket ikke helt uopnåeligt, viste debatten.
Får vi en skole i Ølsted til 9. klasse og med selvstændig ledelse? lød et spørgsmål fra salen - og der blev krævet et Ja eller Nej.
Ikke alle spørgsmål kan besvares med et ja eller nej, og Walter Christophersen (O) startede på en længere udredning for at nuancere sit synpunkt. Han blev afbrudt og afkrævet et Ja eller Nej. Efter nogen tøven lød det: “Nej”
Resten af panelet svarede “Ja”, flere dog med tilføjelsen “hvis der er børn til det”.
Steffen Jensen (A) lavede dog en variation. Han sagde:
“Ja, for hvis vi gør det, så kommer børnene også.”
Steen Hasselriis slap af sted med et lidt længere svar:
“Det ser ud til, at der om ca. to år er elever nok, forudsat de ikke sender deres unger i privatskole. Er det rigtigt, så ja.”

Publiceret 14 November 2017 00:00

SENESTE TV