Hurra for slusen - nu venter Classens Dige

Højvandsslusen i Frederiksværk officielt indviet - projektet er blevet 1-2 mio. kroner billigere end forventet

Af
Kim Larsen

Kim Larsen

KLIMASIKRING Borgmester Steen Hasselriis havde æren søndag den ære at indvie den ny højvandssluse ved Havnevej i Frederiksværk officielt. Men Ingolf kom ham faktisk i forkøbet allerede for to uger siden, da en truende oversvømmelse gav premiere på slusen. Den stod sin prøve og lukkede effektivt af for indtrængende vand fra fjorden. Det var stormen Bodil, der for fire år siden effektivt gjorde opmærksom på, at oversvømmelser som følge af klimaforandringer er noget som der må handles på - også lokalt: “Det er ikke rare minder - slet ikke for de familier og virksomheder, som måtte døje med vandets ødelæggelser. Forholdene under Bodil var ekstreme. Der blev målt den højeste vandstand nogensinde i Roskilde Fjord, og der blev af DMI talt om en hundredeårshændelse,” sagde Steen Hasselriis, men slog fast, at det ikke betyder, at der så går 100 år før det sker næste gang: “For med klimaforandringerne er det som om, at tidligere tiders statistik ikke længere kan bruges.” Han kaldte slusen for en pragmatisk og realiserbar løsning “frem for højtflyvende idéer om eksempelvis at lave en dæmning mellem Hundested og Rørvig.” “Det nytter ikke at spilde tiden på balkonudtalelser, når situationen kalder på løsninger, der rent faktisk kan føres ud i livet indenfor et fornuftigt budget og tidsramme.” Steen Hasselriis oplyste, at sluseprojektet er blevet 1-2 millioner kroner billigere end budgetteret. “De penge kan bruges til Classens Dige, som der er planer om at forhøje,” sagde borgmesteren i sin tale. Classens Dige skal beskytte Hanehoved, Aasebro og Vinderød Enghave mod oversvømmelser. Ved stormenBodil var vandet kun få centimeter fra at løbe over diget. Borgmesteren anslår, at en forhøjelse og forbedring af Classens Dige vil koste 4-5 mio. kroner.


Ved søndagens indvielse måtte der pumpes vand ud foran slusen for at skabe ’højvande’ nok til at få sluseportene til at lukke i.

Ved søndagens indvielse måtte der pumpes vand ud foran slusen for at skabe ’højvande’ nok til at få sluseportene til at lukke i.


Borgmester Steen Hasselriis oplyste, at sluseprojektet er blevet 1-2 mio. kroner billigere end budgetteret.

Borgmester Steen Hasselriis oplyste, at sluseprojektet er blevet 1-2 mio. kroner billigere end budgetteret.

Publiceret 13 November 2017 00:00

SENESTE TV