Bogen er på 324 sider. Foto: Gyldendal

Bogen er på 324 sider. Foto: Gyldendal

ANMELDELSE:

Vejen til magt og rigdom - ny bog om brødrene Classen

Museumsleder Frank Allan Rasmussen anmelder nyt illustreret værk om brødrene Classen

Af
Af Frank Allan Rasmussen

leder af Industrimuseet Frederiks Værk & Knud Rasmussens Hus

ANMELDELSE Der er unægtelig tale om en smuk bog. Forsiden prydes af de to buster af brødrene Johan Frederik Classen og Peter Hersleb Classen. Det er også en stor bog. Det gælder både format og antal sider. Den er overdådigt illustreret med samtidige kort, stik og malerier samt en række nye optagelser af genstande, steder, slotte og interiører.
Man må imidlertid spørge sig selv, om der er behov for en sådan udgivelse. Der er allerede skrevet to omfattende biografier.
Industrihistorikeren Camillus Nyrops kildenære udgave fra 1887 og Astrid Paludan-Müllers meget dybtgående og personlige biografi fra jubelåret 1923.
Tilsammen fylder de to portrætter af J.F. Classen langt over 800 tætskrevne sider. Karakteristisk for begge fremstillinger er det imidlertid, at broderen Peter Hersleb kun får en perifer omtale. Alene det forhold kalder på en opdatering. Hertil kommer, at begge de to nævnte biografier for længst er udsolgt, og at de for den moderne læser nok fremstår forældede og svært tilgængelige.
Af dronningens forord til bogen om de to brødre fremgår, at der i den nye biografi rettes et skarpt lys på den langt yngre broder, som selv var en af Danmarks mest betydelige forretningsmænd og en af oplysningstidens klassiske skikkelser. Til den historie hører, at Peter Hersleb står som Fideikommisets store velgører.

Fremstormende borgere

Forfatteren til bogen, John Erichsens store fortjeneste er netop at se disse to markante skikkelser og deres stræben efter magt og rigdom under et.
Han ser dem som tidstypiske eksempler på en ny gruppe af fremstormende, ambitiøse og stræbsomme borgere. Oplyste mænd med et patriotisk sindelag, der troede på, at man ved hjælp af fabriksvirksomhed og teknologi kunne være med til at skabe et nyt og rigere samfund.
Desværre er store dele af de private breve og korrespondancen mellem de to brødre gået tabt, hvilket har tvunget forfatteren til, som han selv formulerer det: “at fabulere over denne vigtige del af historien.” Det gør han overbevisende, og fremstillingen er tilmed skrevet i et lettilgængeligt sprog. Billedteksterne er fyldige og supplerer den løbende tekst.

Evner som iværksætter

Der var 13 år mellem de to brødre. De voksede begge op i Oslo og blev sendt til København for at videreuddanne sig. Johan Frederik læste teologi ved Københavns universitet, hvor han kun med nød og næppe fik sin eksamen. For ham var det ikke teologien der trak, men teknologien. Peder Hersleb gik embedsvejen, men valgte efter en degradering, at flytte til Frankrig.
Han kom først hjem efter broderens død, og hvis han der havde sat næsen op efter en stor arv, tog han grueligt fejl. Classen havde inden sin død bestemt, at den enorme formue skulle anbringes i en fond, Det Classenske Fideikommis.
Johan Frederik Classen havde store evner som strateg og iværksætter. Gennem sit vidtforgrenede kontaktnet fik han hurtigt etableret et mægtigt forretningsimperium.
På Frederiksværk producerede han våben og ammunition til rigets hær og flåde, han drev skibsfart og købte godser i Halsnæs og på Falster. Det militærindustrielle kompleks gjorde ham hovedrig, men var også kilden til misundelse.

Danmarkshistorie

Bogen handler ikke kun om de to brødre og deres relationer. Det er en bog om en yderst omskiftelig periode i Danmarkshistorien, hvor dem der forstod at sno sig, fik store muligheder.
Det var oplysningstid og en florissant handelsperiode, hvor et voksende og stadigt mere velhavende borgerskab truede samfundets top. Derfor skulle man træde varsomt, hvis man ikke ønskede at opleve et ydmygende fald fra magtens tinder ned i hovedstadens skidne render.
Bogen er opdelt i en række overskuelige tematiske kapitler, der fører læseren fra brødrenes opvækst i Christiania (Oslo) til P.H. Classens hastige hjemrejse fra Paris for at være behjælpelig med afviklingen af den ældre broders jordiske gods.
Godt 75 sider er brugt på brødrenes opvækst i et religiøst miljø med en fader der var mere end ærgerrig på sine børns vejene. Det var et oplyst hjem med kunst, musik og kultur som omdrejningspunkt, for faderens virke som domorganist i Christiania smittede af på det private liv. Over 65 sider tegnes et portræt af Peder Hersleb som embedsmand og en yderst dygtig forretningsmand. Der føjes nyt til hans rolle som ”arkitekt”, haveelsker, bogsamler og generelt kulturelt interesseret i både teater, musik og kunst. Peder Herslebs bedste år tilbringer han i sit frivillige eksil i det moderne Paris, hvor han får mulighed for til fulde at udfolde sine mange interesser.

Vinderød Kirke & Gjethuset

Forfatterens egne interesser spejles i det store over 45 sider lange kapitel om brødrenes bygninger og haver. Classens monumentale hovedbygning på Corselitze, Gjethuset på Frederiksværk, Arresødal, generalens lysthus ved Tromnæs, og Det Classenske Bibliotek i Frederiksstaden.
Classens gravmæle i Vinderød kirke får sin fortjente behandling. Det samme gælder det nok mindre kendte agerbrugsseminar på Falster, landskabshaven på Østerbro samt den kombinerede institut- og skolebygning kaldet ”Musaion”. Alt fremstår smukt illustreret, og man mærker her, at John Erichsen er på hjemmebane.

30 sider til Frederiksværk

Bogens fokus er ikke på industrihistorien. Det militærindustrielle kompleks Frederiksværk får godt 30 sider, hvoraf over halvdelen er gengivelser af et allerede kendt kort- og tegningsmateriale.
Til gengæld får læseren klar besked om Peter Herslebs rolle som embedsmand i det såkaldte Kommercekollegie, og sidst men ikke mindst hans vigtige rolle som administrator af virksomheden Frederiksværk.
Fra sit kontor i København styrede han salget af krudt, kugler og kanoner ikke blot nationalt, men også internationalt. De internationale forretninger omfattede blandt andet forhandlinger med Benjamin Franklin om våbenleverancer til Amerika under borgerkrigen. Her kastes der nyt lys over relationen mellem de to brødre og den interessante arbejdsdeling mellem de to skarpe hoveder.

Overdådigt udstyr

Bogens udstyr er overdådigt. Desværre skjuler en række af de mest spændende diskussioner sig i det omfattende noteapparat, ligesom hovedparten af den nyere litteratur gemmer sig her. Jeg savner også et stedregister. Oversigten over illustrationer er til tider meget lidt læservenlig som fx: ”RA, DCF, Div. Sager I.1.C-3, foto Birgit Christensen.” Når nu bogen er fyldt med skønne, nye optagelser kunne jeg også godt have tænkt mig, at fotograferne fik en hædrende omtale i fx forfatterens forord. Petitesser, nuvel men det er anmelderens ret.

Styrke i fortolkningen

Forfatteren skriver i sit forord: “Den der skriver disse linjer, er ikke forfatter af historiske romaner, men en nøgtern faghistoriker, der har sammenstykket, analyseret og tolket kilderne. I tolkningen ligger det helt afgørende, og her har jeg vovet mig længere ud, end jeg måske ville havde turdet som yngre.”
Anmelderen komplimenterer. Det er jo netop her, bogens styrke ligger. Den er en fornøjelse at læse, man bliver klogere på et vigtigt afsnit i Danmarkshistorien, og som læser kommer man virkelig tæt ind på livet af de to brødre Classen.
Når det tages i betragtning, at hele to store fonde har været inde over publikationen med støtte, forekommer købsprisen rigeligt høj. Der er desværre nok ikke mange frederiksværkborgere, der kan afse 400 gode danske kroner på bogen. De er henvist til bibliotekerne.
Bogen tjener forfatteren til megen ære, og Det Classenske Fideikommis og Augustinus Fonden har fået en bog, der på smukkeste vis fejrer Fideikommisets 225-års jubilæum. Der er mange veje til rigdom, magt og udødelighed.
Brødrene Classen af John Erichsen. 324 sider illustreret.

Publiceret 13 October 2017 13:00

SENESTE TV