Køer skal forhindre skov på overdrevet

14 ha. indhegnes på Melby Overdrev

Af
Jens Patrick Thiede

NATUR Naturstyrelsen er i øjeblikket ved at etablere et hegn på ca. 14 ha. på Melby Overdrev, fordi naturplejen skal ske med græssende dyr køer.
“Efter mange års naturpleje med de mekaniske bekæmpelsesmetoder har vi nu erkendt, at vi ikke kan holde bæveraspens indvandring i området tilbage, med mindre vi indfører græssende dyr på området, som gerne skulle spise de spirende asp,” siger Søren Agerlund Rasmussen, skovfoged.
Han tilføjer, at problemet er så, stort at området vil springe i skov, hvis ikke der bliver gjort noget.
Der opsættes klaplåger ved de stier, som passerer området, og folk vil fortsat kunne passere - også med deres hunde i snor, sådan som hunde altid skal være i området.
“Selve placeringen af hegnet er nøje aftalt med repræsentanter for Danmarks Naturfredningsforening og insektfolket, som er organiseret i Entomologisk Forening, fordi vi kun ønsker at græsse de steder, vi har problemet.”
“Græssende dyr kan nemlig, når de spiser planter, fjerne blomster, som insekterne gerne vil være på. Derfor ønsker vi kun at græsse i begrænsede områder og holde langt størstedelen af området fri for hegn og græssende dyr,” forklarer Søren Agerlund Rasmussen.

Publiceret 13 October 2017 13:15

SENESTE TV