Banen kridtet op til budgetkamp

Forholdsvis fredelig første omgang i byrådssalen, da borgmesteren fremlagde sit budgetforslag til 1. behandling

Af
Kim Larsen

Kim Larsen

BUDGET 2018 Der var ikke den helt store dramatik, da borgmester Steen Hasselriis fremlagde sit budgetforslag i Halsnæs Byråd tirsdag aften. 1. behandling af budgettet er da også mest en formalitet - det er her banen bliver kridtet op, inden kampen/forhandlingerne for alvor går i gang. Steen Hasselriis gennemgik budgettets præmisser (se sidste uges artikel “Hvordan skal vi bruge 2 milliarder?”). Budgetoplægget indeholder ingen driftsudvidelser, ud over de 33,7 mio. kroner, der tilføres af ren og skær nødvendighed for at dække stigende udgifter på en række sociale områder Budgettet er i balance, og hvis man ønsker mere, så betyder det, at skal der spares på andre områder - “ellers går balancen fløjten”, som borgmesteren sagde. “Nu skal oplægget drøftes med borgerne. Der er en høringsproces og et debatmøde i Gjethuset. Vi vil lytte til, hvad der bliver sagt - og vil gerne være åbne. Lige som sidste gang vi lavede budget, hvor der skete mange ændringer mellem 1. og 2. behandling,” sagde Steen Hasselriis.

Savner visioner

“Et udmærket budget i balance,” lød de første ord fra Steffen Jensen (S) om borgmesterens budgetoplæg. Det blev selvfølgelig efterfulgt af et ’men’: “Men det, jeg savner i oplægget, er visioner for Halsnæs. Der er første gang, jeg oplever et budgetoplæg uden en eneste udvidelse, og det er der behov for.” “Du nævnte selv vores udgifter på det social område til anbringelser, botilbud til voksne med særlige behov, opgaver i hjemmesygeplejen, specialskoleelever. De udgifter løber fuldstændig fra os. Det er vi nødt til at regere på.” “Vi er nødt til at investere i tidlig indsats og andre forebyggelsestiltag. Det har vi ambitioner om, også selvom det bliver en svær øvelse,” sagde Steffen Jensen blandt andet.

Tættekammen frem

Walter Christophersen (DF) kaldte borgmesterens budgetoplæg for “ganske robust”: “Vi er enige langt hen ad vejen, men vil gennemgå borgmesterens budgetmateriale med en tættekam og vil arbejde for et løft af Dansk Folkepartis mærkesager, især sundheds- og ældreområdet, men også anlæg.”

Grænser for effektivisering

Lisbet Møller (Enhedslisten) slog et slag for genindførelse af dækningsafgiften, og så kritiserede borgmesterens præmis om 1% effektivisering hvert år: “Effektiviseringer? Ja, ja, men det er jo besparelser. Når man er på en arbejdsplads og får at vide, at man skal spare 1 procent, så opleves det altså som en besparelse. Der er grænser for, hvor ’smart’ tingene kan gøres.” “Jeg tror 1 procent svarer til 19 mio. kroner. Selvfølgelig kan der effektiviseres nogle steder, men at vedtage et bestemt beløb på forhånd.. Det er mere økonomisk tænkning end tænkning i borgernes ve og vel,” lød det fra Lisbet Møller.

Penge til daginstitutioner

“Hvis man havde undgået ’effektiviseringer’ på specialområdet, så kunne det være, at vi ikke skulle lægge så mange penge retur,” mente Anja Rosengreen (SF) som fortsatte: “Tidlig indsats er, når børnene er helt små. Vi skal hjælpe dem med at sikre en rigtig god udvikling, og samle op på de familier, der er på vej ud af en skæv bane.” “Vi har lavet en inddragende proces på skoleområdet, og bryster os af, at nu bliver det rigtig godt.” “Nu gør vil vi det samme på dagtilbudssområdet. Så undrer det mig virkeligt meget, at der ikke er sat midler af til at forbedre de vilkår der er. Vi kan ikke love, at vi lytter til forældre og medarbejdere, hvis vi ikke sætter penge af til at reagere på deres tilbagemeldinger,” sagde Anja Rosengreen.

Et stort puslespil

Qasam Ahmad (Alternativet): “Det er første gang Alternativet er med her. Det er lidt ligesom at lægge et meget stort puslespil, men lidt sværere. Nogle ting er jeg enige med borgmesteren i, men der er områder, hvor Alternativet gerne ser forbedringer. Det er på ældreområdet, børneområdet, handicap- og psykiatri og en styrkelse i sundhed.” “Jeg ser, at der lægges op til brugerbetaling for kørsel til Træning og Aktivitet. Som gammel taxachauffør ved jeg, hvor taknemmelige brugerne er for at blive kørt og hjulpet hele vejen til genoptræning. Mange ville ikke komme af sted uden denne hjælp.” Efter 43 minutters budgetdebat, blev borgmesterens budgetoplæg sendt videre. Hermed er bolden givet op, og budgetkampen kan for alvor begynde.

Publiceret 13 September 2017 00:00

Halsnæs Avis nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Halsnæs Avis
SENESTE TV