Tip kommunen om fejl og mangler

Brug kommunens egen app - Tip Halsnæs

Af
Thomas Quvang

APP Halsnæs Avis bragte i sidste uge en artikel om nogle træer med en faretruende hældning i Melby Enghave området. Det var en artikel som fik flere læsere til tasterne, ikke alle kommenterede på den specifikke sag, men bød ind med flere andre steder rundt i kommunen, hvor træer, buske og ukrudt var til gene for billister, cyklister og fodgængere. Halsnæs Avis tager gerne imod den slags input, men opfordrer læserne til at bruge kommunens egen app – Tip Halsnæs. Denne app, som kan benyttes via smartphone eller tablet, kan bruges døgnet rundt, hvis man oplever fejl og mangler på kommunens veje, fortove, stier eller naturområder. Dertil findes en formular på www.halsnaes.dk, hvor man med bl.a. adresseangivelse og kommentarer kan rapportere fejl og mangler.

Mange muligheder

Fejl og mangler kan også omhandle problemer med affald, belysning, belægningsfejl, beplantning, byudstyr, dæksler og brønde, efterladt køretøj, fyldte skraldespande, døde dyr, hærværk, kæmpebjørneklo, oversvømmelser, manglende afspærring, signalanlæg, skilte, snerydning eller glatføre, striber på vejen eller problemer med vandløb - mulighederne er mange. Tip sendes til Natur og Vej, der vurderer opgavens omfang og tidshorisont, og ifølge Halsnæs Kommune håndteres henvendelserne løbende efter en prioriteret plan.

Lavthængende grene og ukrudt i en halv meters højde ved børnehaven i Kregme.

Lavthængende grene og ukrudt i en halv meters højde ved børnehaven i Kregme.

Publiceret 13 July 2017 00:00

Halsnæs Avis nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Halsnæs Avis
SENESTE TV

DEBAT:

Vi skal opdrætte flere fisk

Af Brian Thomsen, direktør Dansk Akvakultur

HAVBRUG Vi er blevet bedre til at spise fisk, men vi skal gerne spise meget mere. Faktisk skal vi helst spise 350 gram fisk om ugen. Fisk er godt for hjertet, og det er en god kilde til proteiner, vitaminer og næringsstoffer. 

Men vi udfordres af, at der ikke er fisk nok i havene til at dække det voksende behov. Akvakultur hjælper med at lette presset på de vilde fisk og tegner sig for ca. halvdelen af de fisk, der hvert år spises verden over – og tallet vokser fortsat. Uden akvakultur ville der ikke være nok fisk til en voksende global befolkning. 

Danske havbrug er en miljøvenlig og ressourceeffektiv animalsk produktion med et lavt klimaaftryk pr. produceret kilo fisk. Alle videnskabelige undersøgelser viser, at der ikke kan registreres en negativ påvirkning af økologisk tilstand i havstrategiområder omkring havbrugene, og havbrugssektoren vil endvidere bidrage med flere fisk samt værdi, vækst og nye arbejdspladser i landdistrikterne.

Brede flertal i Folketinget har vedtaget tiltag, der skal understøtte vækst i danske havbrug. Tiltagene sikrer en god balance mellem benyttelse og beskyttelse af vores miljø- og naturressourcer.

Flere modstandere har desværre valgt at føre skræmmekampagne med falske påstande. Det gælder bl.a. Kirstine Bille (SF) i et debatindlæg den 16. maj. Det er ærgerligt, for det forplumrer en relevant debat om, i hvilket omfang vi ønsker at spise fisk, der er opdrættet under hensyntagen til strenge EU og nationale regler, eller om vi ønsker at behovet skal dækkes af import fra tredjelande.

I forhold til udtalelserne fra Kirstine Bille, så er fakta som følger:

Muslingeopdræt skal ikke løse problemer med lakselus, medicinrester og kobber af den simple årsag, at de danske havbrug ikke har problemer med hverken lakselus, medicinrester og kobber. Havbrugene skal overholde deres miljøgodkendelser og fødevarereglerne ligesom andre virksomheder. 

De nyeste videnskabelige undersøgelser viser, at der et miljømæssigt råderum i Kattegat på over 3.000 tons kvælstof. Derfor er der plads til at udlede ekstra 800 tons kvælstof fra nye havbrug. Det skal også nævnes, at de danske vandområder påvirkes af kvælstoftilførsler fra andre lande. I de åbne vandområder udgør de samlede danske bidrag ned til 1 %.

Det faglige netværk om marine virkemidler, som bl.a. omfatter en række universiteter, har vurderet, at muslingeopdræt er testet og klar til anvendelse. Muslingeopdræt kan være relevant i vandområder, hvor der ikke er et miljømæssigt råderum. Det gælder fx i mange kystnære vandområder.

Det er positivt, at Kirstine Bille, SF, debatterer fødevareproduktion og havbrug. Dansk Akvakultur deltager gerne i debatten, men vi vil insistere på, at debatten føres på et sagligt og fagligt grundlag og ikke med skræmmekampagne og udokumenterede påstande om fx lakselus og ødelagte badestrande.