Mystisk autocamper:

“Det skal forlade stedet”

En autocamper har opholdt sig på privat parkeringsplads i over fem uger

BOPÆL En mystisk autocamper har opholdt sig på parkeringspladsen på Industrivej 1A i Frederiksværk i over fem uger, oplyser lokale erhvervsdrivende, som har observeret bilen med beboelsestilbygning og dens ejer, til Halsnæs Avis.
“Der bor en dame, som henter vand et sted i nogle dunke. Indimellem får hun leveret indkøb fra et firma udefra, men bilen har ikke flyttet sig endnu,” oplyser en erhvervsdrivende, som ønsker at være anonym (avisen kender identiteten).
Halsnæs Avis har i første omgang spurgt Halsnæs Kommune, hvem der har ansvaret for, at kvinden tilsyneladende bor på parkeringspladsen på ubestemt tid.
Leder af Plan og Byg, Pia Larsen Weirum, oplyser, at området ifølge lokalplanen er udlagt til butiksformål, og at der ikke må være boliger i området.
“Det kan dog være vanskeligt at definere, hvornår der er tale om beboelse, da det normalt defineres ved en folkeregistertilmelding,” oplyser hun videre.
Kommunen har tidligere bedt kvinden flytte sit mobilehome fra Gjethusets område, hvor hun tidligere har taget ophold.
Pia Larsen Weirum oplyser, at det ifølge vejafdelingen ikke er ulovligt at parkere og overnatte på en offentlig p-plads, men da p-pladsen på Industrivej 1A er privat, er det ejeren, der har ansvaret for området.

Skal fjerne sig

Halsnæs Avis har efterfølgende kontaktet ejeren af p-pladsen, Frederiksværk Butikstorv ApS ved Finn Petersen, og forelagt ham sagen.
“Der er ingen lejere på pladsen, der har klaget, men nu har jeg hørt om sagen fra kommunen og jer. Jeg vil få ejendommens vicecært til at bede ejeren af autocamperen om at forlade stedet, ellers kontakter vi politiet.”
“Det er ikke vores opgave fysisk at smide hende væk, men måske skulle der nogle sociale myndigheder ind over og se, hvad der stikker bag,” udtaler Finn Petersen.
Halsnæs Avis har forgæves forsøgt at opnå kontakt med beboeren af pågældende autocamper.

jent@lokalavisen.dk

Publiceret 07 June 2017 11:15

Halsnæs Avis nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Halsnæs Avis
SENESTE TV

DEBAT:

Vi skal opdrætte flere fisk

Af Brian Thomsen, direktør Dansk Akvakultur

HAVBRUG Vi er blevet bedre til at spise fisk, men vi skal gerne spise meget mere. Faktisk skal vi helst spise 350 gram fisk om ugen. Fisk er godt for hjertet, og det er en god kilde til proteiner, vitaminer og næringsstoffer. 

Men vi udfordres af, at der ikke er fisk nok i havene til at dække det voksende behov. Akvakultur hjælper med at lette presset på de vilde fisk og tegner sig for ca. halvdelen af de fisk, der hvert år spises verden over – og tallet vokser fortsat. Uden akvakultur ville der ikke være nok fisk til en voksende global befolkning. 

Danske havbrug er en miljøvenlig og ressourceeffektiv animalsk produktion med et lavt klimaaftryk pr. produceret kilo fisk. Alle videnskabelige undersøgelser viser, at der ikke kan registreres en negativ påvirkning af økologisk tilstand i havstrategiområder omkring havbrugene, og havbrugssektoren vil endvidere bidrage med flere fisk samt værdi, vækst og nye arbejdspladser i landdistrikterne.

Brede flertal i Folketinget har vedtaget tiltag, der skal understøtte vækst i danske havbrug. Tiltagene sikrer en god balance mellem benyttelse og beskyttelse af vores miljø- og naturressourcer.

Flere modstandere har desværre valgt at føre skræmmekampagne med falske påstande. Det gælder bl.a. Kirstine Bille (SF) i et debatindlæg den 16. maj. Det er ærgerligt, for det forplumrer en relevant debat om, i hvilket omfang vi ønsker at spise fisk, der er opdrættet under hensyntagen til strenge EU og nationale regler, eller om vi ønsker at behovet skal dækkes af import fra tredjelande.

I forhold til udtalelserne fra Kirstine Bille, så er fakta som følger:

Muslingeopdræt skal ikke løse problemer med lakselus, medicinrester og kobber af den simple årsag, at de danske havbrug ikke har problemer med hverken lakselus, medicinrester og kobber. Havbrugene skal overholde deres miljøgodkendelser og fødevarereglerne ligesom andre virksomheder. 

De nyeste videnskabelige undersøgelser viser, at der et miljømæssigt råderum i Kattegat på over 3.000 tons kvælstof. Derfor er der plads til at udlede ekstra 800 tons kvælstof fra nye havbrug. Det skal også nævnes, at de danske vandområder påvirkes af kvælstoftilførsler fra andre lande. I de åbne vandområder udgør de samlede danske bidrag ned til 1 %.

Det faglige netværk om marine virkemidler, som bl.a. omfatter en række universiteter, har vurderet, at muslingeopdræt er testet og klar til anvendelse. Muslingeopdræt kan være relevant i vandområder, hvor der ikke er et miljømæssigt råderum. Det gælder fx i mange kystnære vandområder.

Det er positivt, at Kirstine Bille, SF, debatterer fødevareproduktion og havbrug. Dansk Akvakultur deltager gerne i debatten, men vi vil insistere på, at debatten føres på et sagligt og fagligt grundlag og ikke med skræmmekampagne og udokumenterede påstande om fx lakselus og ødelagte badestrande.