DF vil have udgifter til integration kulegravet

Spørgsmål om udgifter til integration er sat på dagsordenen til budgetmøde i juni

Af
Jens Patrick Thiede

INTEGRATION Hvad kostede integrationen af flygtninge/migranter i Halsnæs Kommune i 2016, og hvordan gøres tallene op?
Det spørgsmål har viceborgmester i Halsnæs Kommune, Walter Christophersen (DF), rejst til borgmesteren i Halsnæs Kommune, Steen Hasselriis.
Som svar har kommunens administration udarbejdet et notat med titlen “Økonomien på integrationsområdet i 2016”.
Heraf fremgår det, at kommunens samlede bruttoudgifter på området i 2016 udgjorde 36,4 millioner kroner.
Efter refusion, grundtilskud og resultatstilskud endte nettoudgifterne på 16,5 millioner kroner. Dog fremgår følgende af notatet:
“Med tilskuds- og udligningsordningerne samt budgetgarantien, er finansieringssystemet opbygget således, at alle kommunens udgifter til integration dækkes fuldt ud set under et for alle kommuner og over årene – men der er en vis tidsforskydning pga. efterregulering af budgetgarantien.”
Til det siger Walter Christophersen:
“Det er så en ting, at udgifterne dækkes, men det koster jo alligevel penge. En ny beregning fra Finansministeriet viser, at ikke-vestlige indvandrere kostede statskassen 33 milliarder kroner i 2014. “
“Dertil kommer udviklingsbistand på 15 milliarder, og i 2015 modtog landet 21.000 flygtninge yderligere. Desuden ophører subsidierne efter tre år, og hvad så?”

Mangelfulde svar

Han mener, notatets svar er mangelfulde.
“Jeg har derfor stillet en række tillægsspørgsmål, bl.a. om, hvor store de indirekte udgifter til andre indsatser i forhold til flygtninge og indvandrere, der ikke specifikt tilhører den deciderede integrationsindsats, kommunen har afholdt i 2016?”
Integrationen af tildelte flygtninge er lovpligtig for kommunerne. Så hvad foreslår du, borgmesteren skal gøre i forbindelse med integrationen og udgifterne?
“Borgmesteren burde forlængst have rettet henvendelse til Udlændinge- og Integrationsminister Inger Støjberg (V) og forklaret om lovgivningens kompleksitet i forbindelse med opgørelsen af de reelle og faktiske udgifter for Halsnæs Kommunes skatteborgere desangående.”

Op på budgetmøde

“En udøvende magt bør kunne redegøre for, hvad det koster kommunen ud over det, man får dækket.”
“Der er en masse følgeomkostninger, man aldrig kan få fat i. Dem vil jeg gerne have kulegravet,” forklarer han og tilføjer:
“Det havde klædt borgmesteren at have informeret Halsnæs Kommunes borgere om de hermed forbundne økonomiske konsekvenser omkring integrationsloven.”
Borgmester Steen Hasselriis har på baggrund af Walter Christophersens forespørgsler fået sat emnet på dagsordenen til budgetmødet i juni.
Borgmesteren har ikke yderligere kommentarer til sagen pt.

null

Publiceret 16 May 2017 11:30

Halsnæs Avis nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag Halsnæs Avis
SENESTE TV