Forældre:

Lad børnenes stemmer blive hørt

Sammenlægning af skoleklasser skaber endnu en gang utryghed blandt elever og forældre - denne gang på Arresø Skole, Magleblik

Af
Forældre til børn i 7.E på Arresø Skole

afd. Magleblik

ÅBENT BREV Opfordring til dialog med børn og forældre i forbindelse med sammenlægningen af kommende 8. klasser på Magleblikskolen.
Ledelsen på Arresø skole, afd. Magleblik har besluttet at sammenlægge de kommende 8. klasser til næste år, således at der vil være fire spor i stedet for de nuværende fem. Dermed nedlægges en af Science klasserne.
Det synes vi, som forældre, og ikke mindst vores børn er rigtigt ærgerligt, men da ledelsen har ret til at beslutte dette, ser vi ikke de store muligheder for at påvirke denne beslutning.
Det, vi derimod gerne vil påvirke, er måden dette gøres på.

Nye klasser dannet til dette skoleår

Vores børns klasser blev splittet fuldstændigt op, og der blev dannet nye klasser inden starten af dette skoleår. Det var en hård proces for mange børn, men en nødvendighed i forhold til at vælge linjefag og også at samle klasserne fra Magleblik med klasserne, der tidligere var kommet fra Kregme og de, der nu kom fra Ølsted, således at udskolingen blev så homogen som muligt; at der blev skabt et fællesskab.
Vores børn har dermed brugt de sidste måneder af 6. klasse på at forberede sig på de nye klasser efter sommerferien i år. En svær proces for mange, hvor alt det nye skabte utryghed og usikkerhed.
Fra sommerferien og til nu har vores børn brugt en masse energi på at skabe nye relationer til klassekammerater og lærere, relationer som skal bære dem igennem de næste følsomme pubertetsår i udskolingen.
Denne indsats har for 7.E resulteret i en virkelig god klasse, hvor både drengegruppen, pigegruppen og klassen som helhed fungerer godt. Der er læringsro, og ere forældre hører fra deres børn, at de nu endelig tør række hånden op og sige noget i klassen. Nogle elever klarer sig endda bedre fagligt end tidligere.
Dette vidner om trygge relationer til kammerater og lærere.

Splittes igen

Nu, hvor børnene ellers skulle til at høste frugten af deres arbejde med at skabe en god og tryg klasse, skal de i stedet splittes op igen. Skoleledelsen har besluttet at børnene må ønske op til fem kammerater hver, som de måske kan følges med i de nye klasser.
Men for vores børn bliver det at skulle ønske i stedet et fravalg af kammerater, og dette, kan vi høre på vores børn, føles som et kæmpe pres. Vi hører, at der er børn der har ondt i maven over dette.
Ydermere kan vores børn ikke længere være sikre på at få science, selvom de for et år siden skulle skrive en velbegrundet ansøgning, og da var så heldige at få det ønskede linjefag!
Dette må føles, som hvis vi andre skulle søge vores eget job år efter år.
Vi ved, at der har været forskellige problemer på årgangen, og at der er en skævvridning i antallet af elever i klasserne. Men hvem er det, der skal have overskud, ro og tryghed til at inkludere de elever, der er usikre, har det svært socialt eller fagligt, når alle elever skal begynde forfra i nye klasser efter sommerferien?
Nu er der én klasse, og måske ere, hvor eleverne selv sætter ord på, at de har roen, trygheden og overskuddet til at tage imod et antal nye elever. Hvorfor så ikke udnytte det?

Forslag afvist

På det orienterende forældremøde blev det foreslået af forældre, at alle elever får mulighed for at fortælle, om de vil blive i deres nuværende klasse eller skifte til en anden.
Dette i forhold til at beholde så store grupper som muligt i fire klasser, og så lade dem ,der ønsker at skifte, gøre dette.
På den måde rammes så få elever som muligt af ufrivillige skift, og ressourcerne til at tage godt imod nye elever i klasserne bevares.
Dette forslag blev afvist af skoleledelsen.
Vi oplevede generelt på mødet, at skoleledelsen udviste modvilje mod dialog, selv om skoleleder Horst Obermann i forældrebrev af marts 2017 skriver at “Processen vil blive præget af dialog mellem de implicerede parter, bl.a. ved skole/hjemsamtaler og elevsamtaler.”
Dette må vi erkende at den bestemt ikke gør.
Vi er dog blevet tilbudt 10 minutters skole/hjem samtale med en lærer, som vores børn har haft i tre måneder, hvis vi føler, vi har behov for dette.

Vil høres og inddrages

Vi er klar over, at det er de færreste børn, der tager skade af at skifte klasse eller skifte lærere enkelte gange. Der er også læring i skift og nye udfordringer. Men vores børns skolegang har i forvejen været præget af skoleskift fra Kregme og Ølsted, mange lærerskift og de helt nye klassedannelser for under et år siden.
Derfor er det svært at se, hvorfra børnene skal få overskud endnu en gang til at finde sig til rette i klasserne og samtidigt få det faglige udbytte, vi alle ønsker de får, i de sidste år i folkeskolen.
Vi, som forældre, har et stort ønske om at hjælpe vores børn i denne proces. Derfor har vi et stort ønske om at blive hørt og inddraget i, hvordan processen foregår, og i det mindste at opleve, at børnenes stemmer bliver hørt!

Publiceret 21 April 2017 00:00

Halsnæs Avis nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Halsnæs Avis
SENESTE TV