Halsnæs:

Udgifter til ældre holdes i ro

De fleste danske kommuner bruger færre penge på borgere over 80 år - nogle få kommuner bruger flere, mens Halsnæs Kommune stort set holder status quo

Af
Kim Larsen

Kim Larsen

ÆLDREPLJE FOA har kortlagt de udgifterne til ældre over 80 år i landets kommuner. Det sker baggrund af kommunernes egne indberetninger til Danmarks Statistik.
Antallet af ældre over 80 år stiger landet over. Alene fra 2016 til 2017 er der blevet 5.963 flere ældre borgere. Alligevel er der nulvækst i mange kommunale budgetter til pleje af ældre og handicappede.
Her i Halsnæs Kommune strides politikerne jævnligt, om der bruges flere eller færre penge til de ældre.
Sandheden er cirka lige midt imellem. I hvert fald hvis man tager udgangspunkt i den kortlægning af ældreudgifter, som FOA netop har lavet.
Den viser, at den årlige udgift i Halsnæs Kommune til ældrepleje pr. 80+ årig er 225.087 kroner, hvilket er et lille fald på 0,1% fra 2016 til 2017.
Det placerer Halsnæs Kommune som nr. 9 blandt landets 98 kommuner, når det gælder udgifter til ældre på over 80 år.
På landsplan har 81 kommuner reduceret udgifterne fra 2016 til 2017, mens blot 16 kommuner har prioriteret at bruge flere penge pr. ældre over 80 år.
Og så er der Halsnæs Kommune, der stort set holder status quo.

Kommentarer

Halsnæs Avis har bedt udvalgsformand Ole S. Nielsen (DF) om en kommentar til FOA's tal:
“FOA har ret i, at hvis man regner beløbet ud pr. 80+ årig er det korrekt, at beløbet til ældrepleje er faldet. Men det FOA ikke tager med i sine udregninger er, at når antallet af ældre er steget med ca 3%, så er antallet af plejehjem og ældreboliger ikke steget med 3%, og det er de klart dyreste for kommunen. Vi har ikke sparet men tilført området ca. 10 millioner mere i 2017, så vi kan godt være budgettet bekendt.”
“Og tak til FOA for at bringe fokus på området, det er meget vigtigt,” tilføjer Ole S. Nielsen.
Torben Hedelund (S) har denne kommentar:
“Statistik kan måske sige, hvor vi ca. ligger i forhold til andre kommuner. Men det siger ikke noget om, hvordan de ældre har det, og det er det, som jeg går op i.”
“Vi har med plejehjemsanalysen konstateret, at plejehjemmene mangler personale og trænger til opkvalificering af medarbejderne. Nogle af disse ting er løst med penge fra værdighedspuljen. Men der stadig hængepartier.”
“Mere fokus på rehabilitering. Efterslæb på manglende prisfremskrivning. Bedre forhold for demente. Flere 'varme hænder' og generelt bedre tid til de medarbejdere, som hver dag samvittighedsfuldt yder omsorg for at hjælpe de ældre.”

Publiceret 20 April 2017 00:00

Halsnæs Avis nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Halsnæs Avis
SENESTE TV