Bygge op - rive ned - bygge nyt

Frederiksværk Sognegård i Kirkegade er netop nu ved at blive revet ned - bygningen nåede at blive 50 år

Af
Kim Larsen

LOKALHISTORIE Byggeriet af Menighedshuset i Frederiksværk, som senere blev omdøbt til Fredederiksværk Sognegård, begyndte i 1967. Altså for 50 år siden.
Datoen for byggeriets start er vi ikke bekendt med, men indvielsen fandt sted 18. august 1968, oplyser menighedsrådsformand Per Løth.
Han har i øvrigt selv bidraget til byggeriet ved som frivillig at være med til at lægge linoleumsgulv.
I disse dage nedrives bygningen for at give plads for opførelsen af en ny sognegård.
Det har fået Ole Munck til at dykke ned i sine gamle fotos, som han gerne vil dele med avisens læsere.
Billederne er fra dagen, hvor sognepræst Emus Jensen officielt lagde grundstenen til huset i Kirkegade.
Ole Munck var murer på byggeriet, og han fortæller, at der i soklen ved hovedindgangen blev indstøbt en blybeholder med nogle papirer.
Om den er dukket op her ved nedrivningen vides ikke i skrivende stund.

1967: Menighedshuset i Kirkegade under opførelse.

1967: Menighedshuset i Kirkegade under opførelse.

1967: Sognepræst Emus Jensen klar til at lægge ’den første sten’.

1967: Sognepræst Emus Jensen klar til at lægge ’den første sten’.

Publiceret 20 March 2017 00:00

Halsnæs Avis nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Halsnæs Avis
SENESTE TV

DEBAT:

Vi skal opdrætte flere fisk

Af Brian Thomsen, direktør Dansk Akvakultur

HAVBRUG Vi er blevet bedre til at spise fisk, men vi skal gerne spise meget mere. Faktisk skal vi helst spise 350 gram fisk om ugen. Fisk er godt for hjertet, og det er en god kilde til proteiner, vitaminer og næringsstoffer. 

Men vi udfordres af, at der ikke er fisk nok i havene til at dække det voksende behov. Akvakultur hjælper med at lette presset på de vilde fisk og tegner sig for ca. halvdelen af de fisk, der hvert år spises verden over – og tallet vokser fortsat. Uden akvakultur ville der ikke være nok fisk til en voksende global befolkning. 

Danske havbrug er en miljøvenlig og ressourceeffektiv animalsk produktion med et lavt klimaaftryk pr. produceret kilo fisk. Alle videnskabelige undersøgelser viser, at der ikke kan registreres en negativ påvirkning af økologisk tilstand i havstrategiområder omkring havbrugene, og havbrugssektoren vil endvidere bidrage med flere fisk samt værdi, vækst og nye arbejdspladser i landdistrikterne.

Brede flertal i Folketinget har vedtaget tiltag, der skal understøtte vækst i danske havbrug. Tiltagene sikrer en god balance mellem benyttelse og beskyttelse af vores miljø- og naturressourcer.

Flere modstandere har desværre valgt at føre skræmmekampagne med falske påstande. Det gælder bl.a. Kirstine Bille (SF) i et debatindlæg den 16. maj. Det er ærgerligt, for det forplumrer en relevant debat om, i hvilket omfang vi ønsker at spise fisk, der er opdrættet under hensyntagen til strenge EU og nationale regler, eller om vi ønsker at behovet skal dækkes af import fra tredjelande.

I forhold til udtalelserne fra Kirstine Bille, så er fakta som følger:

Muslingeopdræt skal ikke løse problemer med lakselus, medicinrester og kobber af den simple årsag, at de danske havbrug ikke har problemer med hverken lakselus, medicinrester og kobber. Havbrugene skal overholde deres miljøgodkendelser og fødevarereglerne ligesom andre virksomheder. 

De nyeste videnskabelige undersøgelser viser, at der et miljømæssigt råderum i Kattegat på over 3.000 tons kvælstof. Derfor er der plads til at udlede ekstra 800 tons kvælstof fra nye havbrug. Det skal også nævnes, at de danske vandområder påvirkes af kvælstoftilførsler fra andre lande. I de åbne vandområder udgør de samlede danske bidrag ned til 1 %.

Det faglige netværk om marine virkemidler, som bl.a. omfatter en række universiteter, har vurderet, at muslingeopdræt er testet og klar til anvendelse. Muslingeopdræt kan være relevant i vandområder, hvor der ikke er et miljømæssigt råderum. Det gælder fx i mange kystnære vandområder.

Det er positivt, at Kirstine Bille, SF, debatterer fødevareproduktion og havbrug. Dansk Akvakultur deltager gerne i debatten, men vi vil insistere på, at debatten føres på et sagligt og fagligt grundlag og ikke med skræmmekampagne og udokumenterede påstande om fx lakselus og ødelagte badestrande.