Borgmester:

Ny taxilov ikke liberal nok

Ikke noget der rykker i forhold til Halsnæs, vurderer Steen Hasselriis

Af
Kim Larsen

TAXISERVICE Mens debatten ruller om dårlig taxaservice i Halsnæs, har et bredt flertal i Folketinget fundet sammen om en ny taxilov, der udstikker rammerne for fremtidens taxierhverv.
Hermed ændres også betingelserne for taxikørslen i Halsnæs Kommune. Om det giver bedre servise, eller det måske bliver endnu værre, kan der kun gisnes om.
Borgmester Steen Hasselriis er ikke optimistisk:
"Min vurdering er, at det ikke er noget der rykker i forhold til Halsnæs," siger han og fortsætter:
"Jeg er skuffet. Jeg havde gerne set en større grad af liberalisering, hvor det blev meget mere frit med mulighed f.eks. for deltidstaxikørsel. Loven er for uliberal, man nærmest forhindrer Uber i at køre. Jeg havde gerne set mere Uber, men på en lovlig måde."
Den ny taxilov giver mulighed for, at kommuner kan udbyde taxibetjening i yderområder og betaler et beløb for at taxiselskabet til gengæld betjener yderområdet. Kunne det være en mulighed i Halsnæs?
"Det tror jeg ikke. Det har jeg svært ved at se, skulle være vejen frem," lyde det fra borgmester Steen Hasselriis.

Hovedpunkter i taxiaftale:

Antalsbegrænsningen på taxitilladelser ophæves, så alle, der opfylder kravene til at kunne køre taxi, også har ret til at få en tilladelse.
De nugældende kommunegrænser for taxikørsel fjernes, så taxiselskaber kan operere på tværs af kommunegrænser over hele landet.
Fremadrettet kan man drive taxi i selskabsform, så erhvervet sidestilles med andre erhverv.
De, der kører andre former for erhvervsmæssig personbefordring som fx offentlig servicetrafik og handicapkørsel, får nu mulighed for at køre taxi på de tidspunkter, de ikke varetager anden erhvervsmæssig personbefordring.
Kommunerne kan udbyde taxibetjening i yderområder, så kommunerne betaler et beløb for at taxiselskaberne til gengæld betjener yderområderne.
Krav om erhvervskørekort afskaffes. Krav om førerkort opretholdes med en styrket chaufføruddannelse.
Fastholdelse af krav om sædefølere, videoovervågning og taxameter.
Det vil fortsat kræve en særlig indretning af køretøjerne, ligesom man som vognmand skal have tilladelse til at drive taxikørsel og taxichauffører skal have et særligt førerkort
Ændringerne i lovgivningen indføres gradvist, således at antalsbegrænsningen udfases over tre år, mens vognmændene får fem år til at tilpasse bilerne til de nye udstyrskrav.
Den nye lov evalueres efter ét, tre og seks år.
(Kilde: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet)

Publiceret 13 February 2017 00:00

Halsnæs Avis nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Halsnæs Avis
SENESTE TV