Fodslag i Torup:

Forsigtig vækst i syd

Opbakning på borgermøde til gradvis udbygning mod syd ved Sverkilstrupvejen

Af
Kim Larsen

TORUP TING De ca. 300 borgere i og omkring Torup var torsdag 5. januar inviteret til borgermøde om landsbyens udvikling. Hvor stor skal Torup være, hvor stærkt må det gå, og hvor skal der bygges? Det var nogle af de spørgsmål, som de ca. 70 deltagere drøftede på det lokale 'tingmøde'. "Det var en fin og åben diskussion, hvor vi konkluderede, at Torup siger velkommen til nye folk i en gradvis og gennemtænkt udbygning mod syd," fortæller formand (oldermand) for Torup Ting, Peter Plant. Der er allerede lavet lokalplan for en form for bofællesskab på ejendommen Sverkilstrupvej 6, hvor potentielle tilflyttere netop nu er i dialog med ejeren. Herudover er ejeren af Hvidelandsgård på den modsatte side af Sverkilstrupvej indstillet på at frasælge 2-3 hektar af sin jord nord for gården - et areal, der grænser op til Torup. De 2-3 hektar er betydeligt mindre end det areal, nord for Torup (og jernbanen), som kommunen tidligere har 'luftet' som en mulighed. På mødet blev også drøftet behovet for etablering af skole/cykelstier - især mellem Torup og Melby, samt en sanering af den smalle og snoede Hågendrupvejen. Borgermødet i Torup havde deltagelse af borgmester Steen Hasselriis samt byrådsmedlemmerne Michael Thomsen (V) og Lisbet Møller (Enh.).

Publiceret 06 January 2017 00:00

Halsnæs Avis nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Halsnæs Avis
SENESTE TV