Sådan så der ud i Frederikssund efter Bodisl hærgen. Foto: Jacob Damkjær

Sådan så der ud i Frederikssund efter Bodisl hærgen. Foto: Jacob Damkjær

ADVARSEL - Stormflod på vej:

Vandstanden kan stige næsten to meter

Af
Af Kim Belmark

DMI melder om storm og voldsomt vejr natten mellem 26. og 27. decembe. Det betyder, at vand vil blive trængt ind i de indre danske farvande, især Roskilde fjord og Isefjorden.
Derfor har politiet, brandberedskaberne i Øst- og Vestsjælland, Beredskabsstyrelsen og Hjemmeværnet været samlet søndag morgen for at drøfte situationen og iværksætte de nødvendige foranstaltninger.
Prognoserne forudser vandstande i fjordene på op til 160-170 cm over normal vandstand, 
Redningsberedskaberne vil i dag i løbet af eftermiddagen etablere et kontaktpunkt for borgerne i Jyllinge nær krydset Osvej/Nordmarksvej, hvor Østsjællands Beredskab og Politiet vil rådgive borgene i området om, hvordan man skal forholde sig i situationen.
I den vestlige del af Sjælland afdækkes det netop nu, om der er områder, der får problemer med en vandstigning som nævnt.
"Vi har gennem erfaringerne fra de tidligere storme med forhøjet vandstand lært, at vi skal være i gang i god tid med at koordinere indsatsen mellem myndighederne. Derfor har vi nu igangsat en række tiltag, som vil kunne ses i lokalområderne inden for kort tid. Bor man langs fjorden er det nok en god ide at få sikret både, joller og andet, som kan drive væk ved høj vandstand. Men, vi kan jo håbe, at prognoserne ændrer sig til det bedre, men sker det ikke, er vi klar til at yde den maksimale indsats”, siger politiinspektør Jens Børsting.
Viderebring og spred meget gerne advarslen gennem Facebook-opslaget under denne artikel:
 

Publiceret 25 December 2016 14:10

SENESTE TV