Underskrifter mod højhus på havn

På få dage har "By og Land Halsnæs" samlet 375 protestunderskrifter mod plan om 22 meter højt hus på Hundested Havn

PROTEST Foreningen "By og Land Halsnæs" har startet en underskriftsindsamling mod højt byggeri på Hundested Havn.
Indsamlingen foregår dels på nettet dels som 'gammeldags' underskrifter på papir.
Protestteksten lyder:
”Undertegnede er modstandere af, at Kommuneplanen i Halsnæs Kommune giver mulighed for opførelse af en bygning på 7 etager og 22 meters højde på Nordkajen i Hundested Havn.”
Søndag kl. 12 havde 375 skrevet under på nettet.

Færgefarten er truet

"Spørgsmålet om højt byggeri på Nordkajen er aktualiseret, fordi Hundested Havn I/S for nylig har købt kommunens del af Nordkajen. Det kan derfor frygtes, at der pludselig opføres et højhus på Nordkajen, som vil stå i vejen for en optimal placering af Arktisk Center," lyder det fra By og Land som fortsætter:
"En placering af Arktisk Center i rammeområde 8B 10 (det nuværende Rørvigfærge-område, red.) er ikke hensigtsmæssig, fordi det indebærer, at Hundested-Rørvigfærgens færgeleje skal flyttes, hvilket formentlig kun kan ske til den gamle færgehavn i havnens sydlige del. Det indebærer og dårligere forbindelse mellem jernbanen og færgefarten."
"Det vil være et stort tab for Kulturhavnen og Nordhavnen, hvis færgelejet flyttes, fordi færgens tøfferi frem hører med til oplevelsen af, at man er i et autentisk og charmerende havnemiljø. "
Efter By og Lands opfattelse bør plangrundlaget ændres, således at Arktisk Center placeres på den nordlige del af Nordkajen i rammeområde 8B 8 i god sammenhæng med boliger, værksteder og caféer m.v. i området.

Den gældende kommuneplan giver mulighed for at opføre en 7 etagers bygning i op til 22 meter på Nordkajen.

Den gældende kommuneplan giver mulighed for at opføre en 7 etagers bygning i op til 22 meter på Nordkajen.

Byrådsmøde tirsdag

På et byrådsmøde tirsdag 26. april forventes det, at et spinkelt flertal på 11 (V og DF) mod 10 (S, Ø og SF) vil vedtage Kommuneplantillæg 1, som placerer et Arktisk Center i rammeområde 8B 10 (Rørvigfærge-området) .
Den samlede Kommuneplan i Halsnæs Kommune fra 2013 skal revideres i 2017.
Underskriftsindsamlingen mod højhus på havnen fortsætter i hvert fald sommeren over, oplyser Jørgen Lassen fra By og Land Halsnæs.

kil@lokalavisen.dk

Publiceret 24 April 2016 00:00

Halsnæs Avis nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Halsnæs Avis
SENESTE TV