Militær olieledning meldes sikker

Den braklagte militære olieledning fra Hundested Havn til tømt brændstofdepot i Kikhavn skulle ikke rumme miljørisici

Af
Jens Patrick Thiede

OLIELEDNING Den olieledning, Halsnæs Avis de seneste dage har omtalt i forbindelse med Halsnæs Kommunes udbud af et areal på Hundested Havn, har bl.a. rejst spørgsmålet, om ledningen stadig udgør en miljørisiko?
“Det skulle den ikke gøre. Den er miljøsikret ved at være blevet renset igennem for resterende olie. Vi vil anbefale at lade den ligge, da den ikke udgør nogen risiko. Man må gerne bygge på den, og den skal bare ligge og fortære,” siger Miljø- og naturchef i Forsvarministeriets Ejendomstyrelse, Ann Kjemtrup, til Halsnæs Avis.

Tømt og braklagt

Borgmester Steen Hasselriis kom efter en redegørelse fra Forsvaret onsdag den 28. oktober med bl.a. følgende udtalelse om ledningen på det stykke, som kommunen har udbudt til salg:
“Ledningen skal ikke bruges fremadrettet. Der må gerne bygges på ledningen, og den må fjernes, hvis der skulle blive brug for det.”
Halsnæs Avis er i besiddelse af dokumenter, hvori et rørfirma, et slamsugerfirma samt et entreprenørfirma redegør for tømningen af ledningen. Disse arbejder har fundet sted i en periode fra 2012-2014. Til arbejdet er der indført kamera indtil 40 meter ind i olieledningen på udvalgte steder.
Større tankdepoter på bl.a. Niels Hansensvej og Spodsbjerg er blevet tømt med sugeanordninger. Der er konstateret ruststøv i røret, hvilket skulle indikere, at det er tømt.

Stadig med et forbehold

Selvom ledningen imidlertid ikke skulle udgøre en miljørisiko, er der alligevel taget et forbehold i udbudsmaterialet for Halsnæs Kommunes areal på Hundested Havn.
Heri er arealet vurderet til Vidensniveau 1, hvilket betyder, at grunden er registreret med “begrundet mistanke om, at jorden kan være forurenet.” Om det er olieledningen eller andre faktorer, der antydes til, fremgår ikke yderligere.
Et tidligere tinglysningspapir over den nordlige del af Hundested Havn bærer påskriften: “Ved arbejde i olieledningens nærhed bedes rettet henvendelse til POL-Divisionen for påvisning af den nøjagtige placering.” POL-Divisionen var en militær afdeling angående brændstoffer (POL = petrol, oil and lubricants).

Løber under Trekanten

Selve olieledningens eksistens ikke er “den store militære hemmelighed” i Hundested, som dokumenter og visse myndigheder ellers lægger op til, længere. Den var i brug så sent som 1995.
Adskillige borgere har gennem årene kendt til både brændstofdepotet i Kikhavn samt tankstationen på Nordmolen, hvor flere har været ansat.
Halsnæs Avis er i besiddelse af dokumenter, der viser ledningens vej gennem den vestligste del af byen: Fra et stykke ude på selve Nordmolen løber den sydover øst for grønne lagerbygning, inden den svinger øst og løber under stranden Trekanten.
Herfra løber den op mod Skansen og går under Glentevej og videre ud til det indhegnede hoveddepot mellem Hjorte Bakke, Sandvejen og Hesseløvej. Ledningen har en diameter på seks tommer.

Del af koldkrigsarven

Dens isolerede stålrør er flere gange gennem årene blevet beskyttet mod korrosion. Den lokale borger Jørgen Lassen har på sin Facebookside halsnaes.info opremset en del facts om lageret og ledningen, som han mener at have fået verificeret (se faktaboks).
Sagen om olieledningen i Hundested trækker tråde ud til hele Danmark som en arv fra Den kolde krig.
POL-Disionenen havde dens hovedkvarter i Frederikshavn, og dertil ankom brændstof med skibe, som bagefter blev pumpet ind i et 650 km. langt røranlæg, der strækker sig ned gennem Jylland.
Ann Kjemtrup fortæller, at dette lange rørnet stadig er i drift, og der findes servitutter på rørledningen.
Det samme gælder sandsynligvis for visse matrikler i Hundested dér, hvor ledningen løber.

FAKTA
TANKANLÆG POL
Ligger på matrikel 37a, Kikhavn By
Omtales militært “Etablissement 861”
Etableret ca. 1963
Fra anlægget udgår rørledning til Nordkajen

Kilde: Jørgen Lassen/
halsnaes.info

Publiceret 29 October 2015 14:30

Halsnæs Avis nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Halsnæs Avis
SENESTE TV