Melbylejrens gamle, røde militærbarakker er blevet mere synlige - men om kort tid er de helt væk. Foto: Jan Stephan.

Melbylejrens gamle, røde militærbarakker er blevet mere synlige - men om kort tid er de helt væk. Foto: Jan Stephan.

Efter Melbylejr kommer lyng

Nedrivningen er Melbylejren er i fuld gang - først træerne og så barakkerne

Af
Kim Larsen

Kim Larsen

NATURGENOPRETNING Melbylejrens gamle, røde militærbarakker, som i mange år har gemt sig mellem træerne, ligger nu helt frit fremme, som dengang de blev opført. Lejren er som bekendt under nedrivning, og firmaet Søndergaard Nedrivning er startet med at rydde området for træer. Siden kommer turen til bygningerne. Også området ud mod Nyvej, der grænser op til Melbylejren, har fået en tur med motorsaven. Her er det dog kun birketræerne, der er lagt ned: "De fleste træer inde i lejren er nu blevet skåret. De har faktisk været der i strid med fredningen for området," fortæller skovfoged Søren Agerlund, Naturstyrelsen Nordsjælland, og fortsætter: "Nu føres området tilbage til naturen som lynghede med en blanding af lyng og græs. Det tager nogle år. Melbylejrens areal er ca. 1,5 hektar sammenlignet med det nuværende hedeareal på ca. 120 hektar." "Naturen vil af sig selv bevæge sig i retning af skov med småbuske, birk og bævreasp, og det kræver pleje at sikre lyngheden. Det er en af grundene til, at birken nu er skåret væk langs med Nyvej. Det forebygger frøspredning af birk på hedeområdet." "En anden årsag er, at birketæer sjældent bliver mere end 40-50 år. Disse birk var gamle og i fare for at falde i storm. Ved at fjerne dem kommer der også mere lys luft til den eg, røn og hyld, som de stod og dækkede over. Det bliver et flot skovbryn," fortæller Søren Agerlund. Nedrivningen af Melbylejren vil være afsluttet inden året er omme, oplyser Søren Agerlund.


Træerne på Melbylejrens areal er blevet fældet, så lyngen kan komme til at brede sig. Foto: Jan Stephan.

Træerne på Melbylejrens areal er blevet fældet, så lyngen kan komme til at brede sig. Foto: Jan Stephan.

Publiceret 21 October 2015 00:00