De nye kompetencesamtaler skal bl.a. støtte om elevens trivsel. Foto: Mostphotos.

De nye kompetencesamtaler skal bl.a. støtte om elevens trivsel. Foto: Mostphotos.

Sådan går det med elevsamtalerne

Alle skoleelever skal hver tredje uge have en "kompetencesamtale" med en lærer og/eller pædagog - men det er ikke helt på plads endnu

SKOLEREFORM Et af de nye tiltag i folkeskolen er de såkaldte kompetencesamtaler. De indføres indføres for at støtte op om elevens trivsel og sikre, at der er en fast voksen, der følger elevens faglige udvikling og kan være med til at støtte op om det enkelte barns behov.
Men hvordan er disse nye kompetencesamtaler så kommet fra start?
Det fik udvalget for Skole, Familie og Børn en status på udvalgets møde tirsdag.
Her fremgik det, at både personale og elever synes at være positivt stemt over for samtalerne. Samtidig fremgik det, at skolerne har haft en del planlægningsmæssige udfordringer, og at der bruges mange personaleressourcer på samtalerne.
Her et uddrag af det notat, der blev præsenteret for politikerne i udvalget:

Arresø Skole

Arresø Skole har igangsat kompetencesamtaler på begge matrikler - Magleblik og Ølsted. Der meldes om problemer med at finde 'hullerne' til samtalerne. Skolen arbejder på at løse udfordringerne, men om det lykkes at nå frem til samtaler hver tredje uge, er endnu uklart.
På Magleblik er samtalerne for indskolingen og udskolingen kommet godt i gang – alle klasser er således i gang. De sidste tre klasser påbegyndte samtalerne i uge 43.
Der arbejdes forsøgsvis med gruppesamtaler for 0. og 1. årgang.
På mellemtrinnet har der været en række personalemæssige udfordringer i form af opsigelser, orlov, sygdom og nyansættelser, der har besværliggjort implementeringen. Samtalerne blev påbegyndt for udvalgte klasser efter efterårsferien uge 42.
På Ølsted er implementeringen ligeledes i gang.
På begge matrikler varetages samtalerne i indskolingen af klassens primære lærere og klassepædagogen.
På Magleblik varetages samtalerne på mellemtrinnet pt. af lærerne, men der arbejdes på at indtænke det pædagogiske personale i samtalerne.
For udskolingen varetages samtalerne udelukkende af lærerne.

Frederiksværk Skole

Der har været organisatoriske udfordringer med planlægningen, men samtalerne er kommet i gang.
På Enghave og Vinderød varetages samtalerne af både lærere, pædagoger og pædagogmedhjælpere, mens samtalerne på Melby udelukkende varetages af lærere og pædagoger. På Melby matrikel synes nogle pædagoger, det kan være vanskeligt at sætte fagfaglige mål for eleverne.
På Melby er der inden efterårsferien gennemført samtaler i alle klasser med undtagelse af en (grundet sygdom). Samtalerne i denne klasse forventes gennemført i denne uge.
Elevsamtaler hver tredje uge har ikke været muligt at gennemføre, grundet "planlægningsmæssige udfordringer".

Hundested Skole

På Hundested Skole er kompetencesamtalerne ikke et fokuspunkt endnu. Det betyder dog ikke, at der ikke foregår kompetencesamtaler, melder skolen.

Heldagsskolen

Heldagsskolen har i samarbejdet med UCC udviklet et værktøj til brug for kompetencesamtalerne, som man forventer sig meget af.
Samtalerne varetages af såvel lærere som pædagoger. Alle elever forventes at have gennemgået en kompetencesamtale senest i denne uge.

Publiceret 12 November 2014 08:00

SENESTE TV