Friis: Vi må se, om der skal lægges pres politisk eller på leverandørerne.

Friis: Vi må se, om der skal lægges pres politisk eller på leverandørerne.

Byrådet tager manglende netdækning alvorligt

Politikerne tager straks sagen med påstået ringe netdækning op på udvalgsmøde og afventer analyse fra nabokommune

Af
Jens Patrick Thiede

NETDÆKNING Efter Halsnæs Avis i sidste uge - på foranledning af henvendelser fra læserne - rejste problemstillingen om en for dårlig netdækning i Halsnæs, hvad angår både internet og mobilnettet, har førende politikerne i byrådet reageret på sagen.
Borgmester Steen Hasselriis meldte ud, at han var fuldt opmærksom på problemet og i gang med at undersøge sagen.
Efter en forespørgsel til Helge Friis fulgte Formanden for Udvalget for Vækst og Erhverv trop med en kommentar:
"Vi tager problemstillingen alvorligt. Dels sætter vi det på dagsordenen i udvalget, og derudover hilser jeg med tilfredshed, at borgmesteren allerede arbejder sammen med fire andre kommuner omkring problemstillingen."

Samarbejde med klyngen

Friis henviser til, at Steen Hasselriis vil samarbejde med øvrige nordsjællandske klyngekommuner om sagen.
Det er aftalt, at Fredensborg til næste borgmestermøde fremlægger en analyse af problemstillingerne, herunder aftalen med TDC, mulige teknologier og mulig finansiering til eventuelle løsninger for en bedre netdækning.
Nu vil sagen i første omgang komme på dagsordenen i Udvalget for Vækst og Erhverv i Halsnæs Kommune, hvor man i første omgang får screenet problemstillingen.
"Først bør vi vide, hvor stort et problem det er, og dernæst bør vi undersøge, om vi har nogen som helst påvirkningsmuligheder politisk og kommercielt," forklarer Helge Friis.
"Så må vi tage stillinge til, om der skal presses på politisk eller på leverandørene," melder Friis.

Publiceret 05 August 2014 08:00