Rasmus Stoklund

Rasmus Stoklund

DEBAT: Anklager om tvivlsomme valgløfter

Af Rasmus Stoklund, MF Socialdemokratiet

LØFTER I et læserbrev i Halsnæs Avis (10.8.19.) retter Mogens Nørgaard Olesen et længere angreb på mig. Jeg anklages for både tvivlsomme valgløfter og newspeak. Lad mig kort svare på de to kritikpunkter.

VALGLØFTER OG NEWSPEAK

For det første er det faktuelt forkert, at Frederikssund- og Hillerødmotorvejen var sikret med den blå regerings plan. Det eneste den blå regering havde lavet var et valgkampsoplæg, som borgerlige folketingskandidater kunne turnere med i valgkampen. Hvis de havde ment deres trafikplan alvorligt, så havde de naturligvis udarbejdet den i bedre tid (de har trods alt haft fire år) og stemt den igennem i Folketingssalen. Det gjorde de imidlertid ikke. Olesen mener, at motorvejene nu skal gennemføres på dette års finanslov, men sådan er processen ikke.

Alle eksperter, brancheorganisationer og de fleste partier er enige om, at der skal laves en gennemarbejdet 10-årsplan. Kun på den måde kan man sikre, at planen holder og ikke pludselig ændres af et skiftende folketingsflertal. Det er helt afgørende, at den forankres bredt i Folketinget. Derfor vil transportministeren indkalde alle partier til forhandlinger om, hvilke veje der skal udbygges de kommende ti år, og det kommer helt sikkert ikke til at blive en del af finanslovsforhandlingerne, som primært vedrører 2020.

Til gengæld er opgaven for alle os, der er valgt i Nordsjælland at sikre, at vores respektive partier har de nordsjællandske motorveje med på deres ønskelister. Heldigvis er vores projekter relativt billige sammenlignet med mange andre vejprojekter. Samtidig er de blandt dem, der giver det største samfundsøkonomiske afkast, og endelig er både Hillerød- og Frederikssundmotorvejen blandt de strækninger, som de fleste eksperter og erhvervsorganisationer peger på vigtigheden af. Jeg minder løbende transportministeren om, hvor afgørende det er for udviklingen af Halsnæs, at motorvejene færdigbygges og forlænges, og det agter jeg at gøre indtil Hillerødmotorvejens forlængelse forhåbentlig er en realitet, men det kræver, at de andre partier også bakker op.

Vedrørende Olesens andet kritikpunkt: Jeg bakker fuldstændig op om Mette Frederiksens ganske lille omorganisering af Statsministeriet. Det er tiltrængt, at statsministerembedet styrkes over for et gigantisk embedsværk. Ikke fordi der er noget galt med embedsværket, som bestemt er af høj kvalitet (jeg har selv oplevet centraladministrationen indefra som fuldmægtig i en styrelse), men der opstår et ledelsesmæssigt tomrum, fordi en statsminister trods alt kun kan være ét sted ad gangen. Her er det væsentligt, at statsministerens intentioner – hun har dog det folkelige mandat – kan føres ud i livet også når hun ikke er tilstede, og det skal Martin Rossen hjælpe med at sikre. Han er i øvrigt ansat med reference til departementschefen og han afskediges den dag Mette Frederiksen ikke længere er statsminister. Dermed er der intet odiøst i ansættelsen.

Publiceret 30 August 2019 00:00