DEBAT: Forvirret og amatøragtigt

Af Mogens Nørgaard Olesen, Frederiksværk

FORVALTNING Vi så det kun alt for tydeligt for nogle måneder siden. I forvaltningen mangler der faglig kompetence, og det er alvorligt. Dengang vidste man ikke, hvordan man skulle håndtere det inferiøre problem, at nogle bier havde slået sig ned på et fortov i Hundested. Alene et Facebookopslag førte til en vanvittig handling, hvor et skadedyrsfirma blev hidkaldt for at dræbe de fredelige og nyttige bier.

Nu er der en ny sag vedr. Haldvejen, som efter en inkonsistent folkestemning er omdannet til en 2-1 vej forsynet med pullerter. Vejen var åbenbart for bred til dette koncept, men så leger vi da bare, at den er lidt smallere ved at opsætte gummikantsten. Denne paniske handling kunne man let se var fatal og en dødsfælde, men den slags overvejelser gør man sig ikke i forvaltningen. Man gør bare et eller andet synligt ligesom med bierne. Faglig indsigt benytter man ikke!

I nogle uger kunne forskellige folkegrupper ikke få armene ned. De tænkte slet ikke over, at der her var lavet en meget farlig vej. Pullerterne kan man næsten ikke se i tåget vejr, og tæt på jernbaneoverskæringen i Dyssekilde er cykel- og gangstien blevet så smal, at jeg har set kørestolsbrugere benytte kørebanen.

Og det er livsfarligt. Ligesom det er livsfarligt på Strandvejen ud for nr. 103, at man fandt på at gøre gangstien så smal at kørestole og barnevogne nødvendigvis må ud på cykelstien for at passere. Det har ført til adskillige farlige situationer. Men det tænker man ikke over hos forvaltningen.

Og så skete det, at der indtraf en meget alvorlig ulykke på Haldvejen. Det beklager vi, siger Martin Lindgreen fra forvaltningen. Endnu engang stor forvirring og åbenbaring af inkompetence. Det var jo lidt ærgerligt med sådan en ulykke, så nu tager vi gummekantstenen væk – og hvad mon man så finder på af uhyrligheder og narrestreger, for en 2-1 vej må jo kun være 6,5 meter bred.

Borgernes penge bruges helt vilkårligt. Først laver man en vej livsfarlig (og det er den i høj grad gennem Tollerup), og så piller man gummikantstene op. Det koster mange penge, og det koster også liv og førlighed.

I stedet for ”forsøg” på Haldvejen var den trafiksikre løsning at anlægge en cykel- og gangsti separeret fra vejen. Ja, så enkel er løsningen. Og det er også en separat cykel- og gangsti, der bør anlægges på Nyvej. Løsningen er enkel. Såre enkel.

Sagerne vedrørende bierne og vejene viser, at der mangler kompetente folk i forvaltningen, og det må byrådet gøre noget ved. Angående vejene bør man have personer ansat, som har gennemgået trafiksikkerhedsrevisoruddannelsen.

Det er på tide, at der kommer styr på sagerne.

Publiceret 28 August 2019 10:00