Gummikantstenene fjernes fra Haldvejen i denne uge

Gummikantstenene fjernes fra Haldvejen i denne uge

DEBAT: Gummikantsten fjernes på Haldvejen

Martin Lindgreen, Direktør Halsnæs Kommune

Trafik Martin Jul Hierwagen har skrevet læserbrev, hvor han fortæller om, at hans svigerfar er kommet til skade efter en faldulykke på cykel, hvor pedalen rammer nogle nyligt opsatte gummikantsten på Haldvejen.

Først og fremmest er vi fra kommunens side rigtig kede af at høre om, at der har været en ulykke, og at årsagen er de opsatte gummikantsten.

Vi er enige i, at det var en forkert beslutning at sætte de pågældende gummikantsten op, for de er svære at se, og derfor er der en risiko for, at man kan komme til at køre ind i dem. Derfor har vi også allerede besluttet, at gummikantstenene bliver fjernet i løbet af denne uge.

Jeg kan godt forstå, hvis der er nogen, som undrer sig over, at vi overhovedet valgte at sætte gummikantstenene op til at starte med. Forklaringen skal findes i, at Halsnæs Kommune af trafiksikkerhedsmæssige årsager har besluttet, at Haldvejen skal være en 2 minus 1 vej.

En 2 minus 1 vej må ikke være mere end 6,5 meter bred, og derfor var der et behov for at fjerne noget af det oprindelige vejareal på Haldvejen. Dette er også en forudsætning for, at Politiet kan godkende vejen. Gummikantstenene er blevet brugt til netop at markere, hvor vejarealet slutter.

Imidlertid må vi erkende, at gummikantstenene ikke fungerer, som vi havde håbet på, og det tager vi nu konsekvensen af ved at fjerne dem. Vi vil herefter bruge den kommende tid på at finde en løsning, der fungerer for alle trafikanter.

Publiceret 21 August 2019 09:12