Byrådsmedlem Steen Hasselriis (V). Arkivfoto

Byrådsmedlem Steen Hasselriis (V). Arkivfoto

Venstre: Flyt ressourcer fra jobcenter til børn og ældre

Med færre ”kunder i butikken” kan man reducere Jobcentret og bruge de sparede penge på ældre og børn, mener Steen Hasselriis.

SYNSPUNKT af Steen Hasselriis, Venstre

Venstre vil have undersøgt, om der er for mange ansatte i Halsnæs jobcenter. Jobcentret har to hovedopgaver, nemlig at hjælpe ledige og flygtninge i arbejde. Antallet af ledige er styrtdykket, hoteller og plejehjem mangler arbejdskraft, og kommunen modtager ikke længere flygtninge.

Dertil kommer, at Folketinget har vedtaget forenklinger på området – forenklinger, der skulle betyde 1.000 færre ansatte i jobcentrene på landsplan.

Alligevel er der i Halsnæs Kommune stadig mere end 50 fuldtidsansatte i jobcentret.

Venstre er ikke i tvivl om, at disse medarbejdere gør et fremragende stykke arbejde, og at de med stor indlevelse og engagement kærer sig om vores borgere, der af den ene eller anden grund ikke kan finde et normalt arbejde, selv om der mangler tusindvis af ansatte i både den private og den offentlige sektor.

Men er det den rigtige prioritering af kommunens sparsomme ressourcer?

Venstre mener, at med færre ”kunder i butikken” kan man reducere Jobcentret og bruge de sparede penge på ældre og børn.

Det er en diskussion, som Venstre ønsker rejst i forbindelse med de kommende budgetforhandlinger for Halsnæs kommune.

Skal vi anlægge et mere borgervenligt og humant syn på ressourceforløb, så unødige og udsigtsløse ressourceforløb og arbejdsprøvninger undgås, og borgerne i højere grad bevilges førtidspension (som jo i dag ikke er permanent)?

Arbejdsmarkedsområdet er meget komplekst med mange besværlige regler, men derfor kan man godt rejse det grundlæggende spørgsmål:

Når der er meget færre arbejdsløse og ingen nye flygtninge, skal vi så ikke skære ressourcerne i jobcentret ned?

Kan disse penge ikke i stedet prioriteres til bedre normeringer til børnepasning og ældreomsorg?

Vel vidende at der kan opstå juridiske komplikationer, vil Venstre stille følgende spørgsmål til Administrationen:

1. Skal vi fremadrettet kun bevilge flexjob på min. 10 timer ugentlig, og kun hvis der er udsigt til med tiden at komme op på 15 timer ugentlig?

2. Skal vi stoppe forlængelse af jobprøvninger hos den samme arbejdsgiver? Ellers får arbejdsgiveren måske blot gratis arbejdskraft, som skatteborgerne betaler.

3. Skal vi stille større krav til indvandrerkvinder om at følge sprogundervisningen og tage et arbejde i stedet for ofte at melde sig syge?

4. Skal vi anlægge et mere borgervenligt og humant syn på ressourceforløb, så unødige og udsigtsløse ressourceforløb og arbejdsprøvninger undgås, og borgerne i højere grad bevilges førtidspension (som jo i dag ikke er permanent)?

Publiceret 20 August 2019 10:24