DEBAT: Nyvej, hastighed og 2-1 vej

Af Klaus Søndergaard, Gyvelvej 1, Asserbo

TRAFIK Tak til Christian Kjellerup Hansens for hans indlæg i Halsnæs Avis den 13/8-2019 under overskriften ”Hurtig trafik på Nyvej”.

Det er altid dejligt med en ordentlig og sober debat. Som en lille opdatering kan jeg fortælle at jeg søndag den 11/8-2019 kl. 13.05 målte en grøn lastbil, uden anhænger, til at køre 102 km i timen. Bag på bilen stod der at det var en hestetransport. Lastvognen kom fra Asserbo med kurs mod Helsingevej og jeg foretog målingen mellem Krathusvej og Gyvelvej. Der er som bekendt 60 km på hele Nyvej. Min radar har en fejltolerance på + - 2 km.

LÆS OGSÅ: HURTIG TRAFIK

Når du skriver at nedbremsning og hastighedsforøgelse ikke vil dæmpe lyden, er det jo netop ikke problemet med 2-1 vej, da det ikke forekommer, fordi trafikken ledes naturligt igennem hvis der er opsat pulletter. Til tung trafik og støj fra disse vil 2-1 vej netop støjreducere.

Er det ikke bump på vejen du tænker på, som netop giver øget støj. Det er vi ikke interesseret i. Du kender alt til støjproblemet og har derfor, fornuftigt nok, etableret en 2 meter høj jordvold.

M.h.t. permanente stærekasser virker de ikke, da fartsyndere hurtigt finder ud af hvor de er placeret med deraf følgende nedbremsning og hastighedsforøgelse. Periodevis fartkontrol, udført af politiet ville være godt og nærliggende, men det kræver at politiet er tilstede flere gange om måneden og de har vel i disse tider rigeligt andet at se.

Hastigheden på Nyvej er det altoverskyggende problem, fordi der ikke er cykelstier for de svage trafikanter som gående, motionister, cyklister og handicappede med rollator osv. Det er også et problem for os bilister, som jævnligt bliver overhalet, selvom der er dobbelt optrukne linnier.

Publiceret 14 August 2019 17:00