Stien fra Hyllingebjergvej, samt trappen, der fører til stranden er ved at gro helt til, skriver læser.

Stien fra Hyllingebjergvej, samt trappen, der fører til stranden er ved at gro helt til, skriver læser.

DEBAT: Sti og trappe vokser til

Lene Feldfoss, Hyllingebjergvej 35

LISELEJE Sommerferien er startet, og vi har allerede haft mange dejlige stranddage, hvor mange bruger den offentlige sti og trappe til stranden fra Hyllingebjergvej. Igen i år vokser vegetationen i rask tempo - til stor gene for de mange, der bruger den offentlige sti.

Trappen er så tilgroet, at den kun delvis kan bruges. På stien må der nærmest kravles i siksak for at komme frem.

Vegetationen er til stor gene for alle, derfor ringer jeg til Halsnæs Kommune for at få dem til at komme og klippe den offentlige sti og trappe.

De tidligere år er dette klippearbejde blevet gjort hurtigt af kommunen, efter henvendelse om problemet. I år får jeg besked på, at det er de matrikelejere, der støder op til stien, som har opgaven med at klippe.

Derfor vil Halsnæs Kommune sende et brev til de to matrikelejere om at klippe. Det har de så to uger til at få gjort. Hvis de ikke klipper, vil de så modtage en ny henvendelse med påbud fra Halsnæs Kommune. Derefter har de så yderlige tre uger til at få klippet.

Så vil der være gået minimum fem uger! Så er skoleferien slut, og de fleste er vendt tilbage til arbejdet igen.

Hvordan skal vi indtil da komme igennem den tiltagende bevoksning/urskov på stien og trappe til stranden? Det melder historien ikke noget om.

Jeg undrer mig: Er Halsnæs Kommune ikke ansvarlig for at vedligeholde og sørge for, at der er adgang til den offentlige sti og trappe, som kommunen selv, med et blåt skilt på hver side af trappen, reklamerer med?

At det er matrikelejerne, som skal klippe på sti og trappe er ganske nyt - sikkert også for disse grundejere. I de snart 30 år, vi er kommet her, var det tidligere en grundejerforening og, efter lokalplanen blev vedtaget, har det været Halsnæs Kommune, der har klippet.

Publiceret 10 July 2019 12:48