DEBAT: Tak for at dele historierne

Af Pia Shanaya Harling Hansen

ÆLDREPLEJE Mit indlæg "En historie fra det virkelige liv" (bragt i Halsnæs Avis uge 25) er blevet delt på de sociale medier over 200 gange. Tak for det.

Det er sket sammen med en masse kommentarer og mange forskellige lignende historier fra pårørende, som har mistet deres mor eller far, og som har været vidne til nogle forfærdelige oplevelser i plejesektoren.

Tusind tak for jeres historier, vi er meget berørte over at læse disse historier og kan mærke et stort behov for at kæmpe for et bedre og mere kærligt ældreområde. Det er historierne fra det virkelige liv, som kan være med til at gøre en forskel.

Jeg vil også takke Morgens Nørgaard for at give dig tid til at kommentere på min artikel og udtrykke din mening om kommunens måde at takle det på. Man bliver rørt, når man bliver mødt. Tak.

Jeg er til dels enig med dig i, at man kan vælge at se på det som strafbart og med efterfølgende politiefterforskning… Jeg forstår din pointe, dog er jeg ikke optaget af at straffe nogen. Jeg er meget mere interesseret i at skabe fokus på området og vil gerne opmuntre andre til at står frem med deres historier. Ikke for at ramme de mennesker, som til daglig passer vores ældre, men for at få kastet lys på og finde frem til, hvad det er for et løft, der er brug for i ældreplejen.

Jeg har sammen med min moster Connie Harling Nielsen været på kommunen og taget imod en undskyldning og fået en lang snak om hændelserne på Løvdalen. Vi er blevet fortalt om mange nye tiltag på stedet, og det glæder mig, MEN er det godt nok?

Jeg er bekymret for at dette bare bliver endnu en 'ting', man lægger bag sig efter et stykke tid, og så går det ganske stille i glemmebogen. Det vil jeg ikke acceptere og er derfor allerede i gang med at tage kontakt til forskellige organisationer, som har en vis indflydelse til at få skabt større opmærksomhed omkring plejen af vores ældre.

Det er os meget magtpåliggende, at vi kommer til både at mærke og se en udvikling inden for ældre området. Efter min overbevisning skal der både ske et løft i personaleressourcer, flere varme hænder og opkvalificering af alle ansatte. Endvidere mener jeg, at det er helt fejlagtigt, at der ikke er supervision til støtte af de ansatte, som hver dag oplever mennesker, som er angste og meget syge. Supervision på både det personlige og det faglige plan.

De, som plejer vores ældre, kan ikke undgå at blive påvirket af al den lidelse, de oplever hos borgeren, men også smerten hos de efterladte. Det kan på lang sigt være meget at bære rundt på, oplevelse efter oplevelse og føre til en helt naturlig ubevidst fortrængning, som kan være med til at lukke af for følelserne, så det glemmes, at det er mennesker, man har med at gøre.

Tak fordi du gør en forskel ved at dele DIN historie.

Publiceret 09 July 2019 14:22