DEBAT: Mini-SFO virker som en spareøvelse

Af Nanna Høyrup Andersen

BØRN Halsnæs Kommune planlægger at indføre mini-SFO i 2020. Flere forældre fortæller, at de har gode erfaringer med sådan en ordning, hvor børnehavebørn kommer i SFO tre måneder før skole, så overgangen bliver lettere. Og jo, idéen god. For børn har gavn af overgange, som er trygge og som føles som en leg. Sådan skal det være at være barn.

Men når forældre taler positivt om denne ordning, så er det ud fra en helt anden ramme og virkelighed end den, som dette forslag går på. For i Halsnæs er der virkelig ikke gode normeringer - faktisk ligger vi i bunden.

Så når forældre fortæller om gode ting ved mini-SFO, så baseres deres udsagn på erfaringer fra andre kommuner, hvor normeringer er af en helt anden størrelse - og med mulighed for rent faktisk at gøre mini-SFO til en god ting for børnene.

Eller også bygger udsagnene på dengang i 2014, hvor der var mini-SFO i Halsnæs Kommune. Men dengang var det en anden model, og et TILBUD til forældrene. Antallet af børn var derfor langt mindre end det, som ligger i det nye forslag, hvor det gælder alle børnehavebørn, som skal i skole - også dem der skal i privatskole, hvis ikke de har tilbud om SFO.

Størrelsen på børnegruppen er afgørende for, om det opleves trygt for børnene. For stor en gruppe bliver for stor en kontrast til børnehaven og dermed utrygt, også med de få og nye voksne.

Problemet er altså, at man tager en god idé, laver den i en light version, og dækker sig ind under de gode resultater og oplevelser, som sker med den fulde pakke i andre kommuner. Altså solid normering, mindre grupper og faglighed hos de ansatte, som en klar forudsætning for, at det bliver den trygge ramme, som skal danne basis for en god skolestart.

Helt groft strider det også imod dagtilbudsloven og den nye styrkede læreplan. Der står, at man for førskolebørn skal lave et særligt skoleforberedende forløb startende et år før skolestart. Starter børnene 1/5, skal arbejdet starte 1/5 året før.

Det betyder, at de børn der skal starte 2020 IKKE får det fulde år, som de har krav på, da arbejdet med en storegruppe typisk starter 1/8.

Med denne light version, uden tilstrækkeligt med voksne til at møde børnenes behov og uden tilstrækkelig pædagogisk planlægning, risikerer man at børnene starter endnu mere utrygge end de forlod børnehaven, hvor der jo allerede er underbemandet. Og så kan enhver regne ud, at det ikke bliver med tryghed, glæde og nysgerrighed, at børnene starter deres nye kapitel i skolen.

Det virker mest af alt som en spareøvelse, hvor det er billigere at sende børn i Mini SFO - på bekostning af deres trivsel.

Nej, vent hellere til 2021. Og sørg i mellemtiden for, at der er styr på rammerne ift. både økonomi, normering og det pædagogiske forarbejde, der skal danne fundament for den gode mini-SFO.

Publiceret 12 June 2019 13:58