DEBAT: Privatskoler contra folkeskoler

Af Mogens Nørgaard Olesen, Frederiksværk

SKOLER En del politikere og skolefolk fra Halsnæs har skrevet et indlæg, hvor man angriber privatskolerne og hævder, at folkeskolerne skal være det naturlige valg for forældrene. Hertil må man staks bemærke, at debatten bør nuanceres for at give et retfærdigt og sandfærdigt billede af situationen.

Der bør ikke herske nogen tvivl om, at det er et ubetinget gode, at forældrene kan vælge den skole, de anser for at være bedst for deres barn. Den frihed er meget gammel og en af grundstammerne i dansk skoletradition. Denne rettighed er enestående og bør bevares.

LÆS OGSÅ: SKAL FOLKESKOLEN VÆRE DET NATURLIGE VALG?

Men hvor der tidligere var få privat- og friskoler, er der nu mange. Det er der selvfølgelig visse årsager til:

Mange steder – også i Halsnæs – er den ”lokale” folkeskole nedlagt af politiske og snævre økonomiske hensyn. Her i kommunen blev dette politiske felttog indledt med nedlæggelsen af Byskolen i 1992, fordi politikerne mente, at denne skoles bygninger fra 1968 skulle bruges til nyt rådhus. På tilsvarende måde er der gået mange andre steder i landet. Det har skabt utryghed hos mange forældre.

Den nye folkeskolelov fra 2014 har gjort skoledagene meget lange for eleverne, og samtidig har lærerne ikke længere tilstrækkelig forberedelsestid. Kommunerne ansætter desuden i udbredt grad folk, som ikke er uddannede lærere til at undervise børnene. Dette giver også utryghed.

Hvis man læser Malena Ernmans bog om datteren Greta Thunberg, opdager man, at den nok handler om en dygtig, ung klimaaktivist, men i lige så høj grad om et elendigt skolesystem i Sverige, der ikke tager nogen individuelle hensyn. Sådan er det også i Danmark, hvor inklusionen er et ideologisk projekt, der ikke virker pga. manglende ressourcer. Jeg ved dette fra bekendte, der har forsket i disse problemer.

Hvis der skal være ligeværdig konkurrence mellem privatskolerne og folkeskolerne, skal disse tre problemer løses. Er der vilje til at gøre det? Hidtil ikke – tværtimod har man fra politisk side gjort problemerne stadig større.

Publiceret 04 June 2019 10:00