DEBAT: Skal folkeskolen stadig være det naturlige valg?

Af skolelederforeningen, skolebestyrelser, lærerkreds mf.l. (se navneliste nederst)

SKOLEVALG Folkeskolen er vores vigtigste samfundsbærende institution. Folkeskolen spiller en unik rolle i at udvikle og danne kommende generationer og sikre sammenhængskraften i samfundet, og derfor skal folkeskolen være det naturlige valg.

Imidlertid har andelen af forældre, der vælger folkeskolen fra, været støt stigende i mere end ti år. I dag er Danmark et af de europæiske lande, hvor flest børn går i privatskole. Flere børn begynder direkte i privatskolernes 0. klasse, og folkeskolen fravælges dermed, allerede inden forældrene har haft kontakt med den lokale skole. Fremskrives udviklingen, vil hvert fjerde barn i Danmark gå på en fri- eller privatskole om ti år. I Halsnæs kan vi risikere, at det samme gøre sig gældende for langt flere af børnene.

Vi ved, at forældrene fravælger folkeskolen, når de er bekymrede for kvaliteten af den undervisning, deres børn får. Når de er usikre på, hvorvidt folkeskolen kan håndtere mangfoldigheden af børn, sikre ro i timerne og give den rette nærhed til alle børn.

De bekymringer, oplever vi, bliver taget alvorligt på alle niveauer i Halsnæs Kommune. Både det tidligere og nuværende byråd har iværksat en række tiltag for at tage hånd om forældrenes bekymringer. Skolestrukturen er genskabt og består nu udelukkende af selvstændige skoler i de lokale bysamfund. Der er indført loft over klassestørrelserne på skoleområdet. Vi er godt på vej i Halsnæs Kommune - men vi har brug for, at også folketingspolitikerne tager folkeskolen og deres ansvar alvorligt.

Der er brug for at tilføre folkeskolen øget økonomi nationalt, som følge af de mange ekstra opgaver folkeskolen er blevet pålagt gennem lovgivning – senest med inklusionsloven i 2012 og folkeskoleloven i 2014. Forholdet mellem opgaver og ressourcer i folkeskolen har udviklet sig stadig mere skævt: Lærerne har fået mindre tid til det enkelte barn, mens behovet for tid er steget.

Den skæve udvikling i arbejdsopgaver er samtidig med til at øge konkurrenceforholdet mellem folkeskolen og privatskolerne.

Mens folkeskolen er bebyrdet med manglende ressourcer og flere opgaver, er privatskolernes økonomi blevet væsentligt forbedret, idet koblingsprocenten, der angiver den offentlige støtte til privatskolerne, er steget fra 71 % til 76 %.

Samtidig regulerer folkeskoleloven i langt højere grad produktivitetskravene til folkeskolerne, end friskoleloven gør for privatskolerne. Eksempelvis er folkeskolen pålagt at gennemføre nationale test, elevplaner og en folkeskolereform med markant øget timetal.

Og derudover er det åbenlyst for de fleste, at der er massive forskelle på elevsammensætning i folkeskolen kontra privatskolerne. Er man i tvivl, er der dokumentation for, at privatskolerne slet ikke løfter det ansvar for særligt udfordrede og støttekrævende børn, som folkeskolen gør. Det kan man blandt andet læse om i EVA’s undersøgelse om inklusion på de frie grundskoler.

Der er mere end nogensinde før brug for at debattere, om konkurrencen foregår på lige vilkår. Vi ønsker, at folkeskolen også i fremtiden skal være forældrenes naturlige førstevalg. Spørgsmålet er, om folketingets politikere ønsker det samme?

Med venlig hilsen

Skolebestyrelsen Hundested Skole

Sanne Falther Svankilde

Skolebestyrelsen Arresø Skole

Torben Sørensen

Skolebestyrelsen Frederiksværk Skole

Anni Van Hauen

Skolelederforeningen – Halsnæs Kommune

Tommy Frøslev

Udvalgsformand for Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud Halsnæs Kommune

Helge Friis

Kredsformand Gribskov – Halsnæs Lærerkreds

Michael Bie Andersen

Publiceret 31 May 2019 09:25