DEBAT: Færdiggør motorvejen straks

Af Mogens Nørgaard Olesen, Frederiksværk

TRAFIK Tirsdag den 7. maj udskrev statsministeren folketingsvalg, og samme dag om morgenen skete der endnu en alvorlig trafikulykke på Hillerødmotorvejens forlængelse. Egentlig skulle dette tresporede vejstykke have være bygget som 4-sporet motorvej allerede i 1980, men sagen blev udsat dengang, fordi man befandt sig midt i den 2. oliekrise. Nu er situationen en ganske anden , og allerede omkring år 2000 skulle ”forlængelsen” have være udbygget til motorvej. Politikerne her i Nordsjælland har da også gang på gang lovet, at dette ville ske, men intet er sket. Bortset fra en masse trafikulykker på ”forlængelsen”, der er en meget farlig strækning.

I slutningen af 2018 blev det fremhævet, at Hillerødmotorvejen skulle færdiggøres, men ikke nu og kun måske!? I hvert fald ikke før i 2021 ville man tage fat på projektet, og først i 2023 kunne det være færdigt. Men det er helt uacceptabelt. Hver dag holder bilisterne i kø på ”forlængelsen”, og det giver øget CO2-udledning, koster masser af tid og penge, og fører desværre også til alvorlige trafikulykker.

Derfor må politikerne nu i valgkampen tvinges til at indse, at Hillerødmotorvejen skal færdiggøres nu, og de må medvirke til, at der allerede på finansloven for 2020 bevilges tilstrækkelige midler, så anlægsarbejderne kan gå i gang umiddelbart efter nytår. Samtidig bør kandidaterne tvinges til argumentere for, at der på finansloven for 2020 også bevilges midler, så trafikken på motorvejene omkring København og i Nordsjælland reguleres ved opsætning af såkaldte ITS-anlæg (intelligente lystavler med mulighed for varierende fartbegrænsning), hvorved køkørsel kan minimeres, og sikkerheden fremmes. Dette ville også være til stor gavn for miljøet og såmænd også for klimaet.

Publiceret 20 May 2019 17:30