Vejbelysning droppes i yderområder

Af Jørgen Didriksen, Auderødvej, Frederiksværk

VEJBELYSNING Det er min opfattelse, at ikke mange er bekendt med Halsnæs Kommunes plan om at mørklægge store dele af kommunens yderområder ved nedtagelse af vejbelysningen i 2019. De berørte områder er i Frederiksværk, Ølsted, Liseleje og Melby,

Beslutningen herom blev truffet af byrådet den 31. januar 2019, og i et bilag til referatet specificeres de veje, som skal have nedtaget vejbelysningen, nemlig følgende:

Frederiksværk/Liseleje: 3.4 Tørvelodsvej, Pianovej, Cellovej, Solvangsvej, Vedamsvej og Gøgevej, 1.15 Sørupvang (Nedtagning), 3.5 Carl Rasmussensvej og Parkvej (Sommerhusområde) (Nedtagning)1.21 Auderødvej (Nedtagning)3.6 Gransangervej, Lærkevængevej og Gulspurvænget (Sommerhusområde) (Nedtagning), 1.22 Skovløbervej, Brødemosevej, Skovhjørnetog Sikavej (byzone, Sommerhus, Landzone), 3.7 Lisegårdsvej, Lisevænget, Klitgårdsvej (Sommerhusområde) (Nedtagning)3.8 Hagelundsstien (Sommerhusområde) (Nedtagning).

Ølsted: 2.4 Birkebakkerne (Sommerhusområde) (Nedtagning).

Melby: 4.2 Muldstensvej (Sommerhusområde) (Nedtagning)3) 3360 Liseleje3.2 Hulevej, Østerledsvej, Østerleds Sidevej, Birketoften, Troldegårdsvej og Jens Hansensvej (Sommerhusområde)(Nedtagning)

Desuden vil vejbelysningen på Karlsgavevej fra byzone skiltet til udløbet i Auderødvej blive nedtaget.Nedtagningen af vejbelysningen vil have konsekvenser for traffiksikkerheden og trygheden ved at færdes på vejene i mørke, ikke mindst for gående. Et andet aspekt er den kriminalpræventive effekt af vejbelysning, som har betydning på Auderødvejen, hvor jeg bor, og formentlig mange andre steder i kommunen.

Jeg opfatter nedtagningen af vejbelysningen som indgribende for mange af de berørte borgeres hverdag. Alligevel har der ikke været nogen høring i sagen og ingen høring er mig bekendt planlagt.

Formålet med med dette læserbrev er at skabe opmærksomhed om planerne for nedtagningen af vejbelysningen, således at flest mulige berørte borgere kan tage stilling til planerne.

Publiceret 09 April 2019 15:30