DEBAT: Sikring af Nordkysten skal på finansloven

Birgitte Bergman, folketingskandidat for Det Konservative Folkeparti, Helsingør og Nordsjællands storkreds

KYSTSIKRING Selvfølgelig skal staten være med til at finansiere vores sikring af kysten i Nordsjælland.

I dag er der fire fællesaftaler langs den jyske vestkyst til øst om Skagens gren, som staten finansierer sammen med syv kommuner. I de nuværende fællesaftaler fra 2014 til 2018 har der været afsat 96,9 mio. kroner hvert år. Det beløb vil regeringen lade stige til 184,6 mio. kroner årligt fra 2020 til 2024. I 2019 forlænges de nuværende fællesaftaler med uændret finansiering fra staten.

I alt vil regeringen bruge ca. 1,1 mia. kroner på fællesaftalerne fra 2019-2024 på Vestkysten.

Derfor giver det også god mening, at de natur- og kulturværdier, som ligger langs Nordsjællands kyst, bevares. En forbedret kystbeskyttelse vil også betyde færre skader på veje, huse, og at flere mennesker kan færdes langs kysten. Det er ikke rimeligt, at det er grundejerne og kommunerne langs kysten, som skal stå med hele regningen.

Jeg vil arbejde for at få Nordsjælland helt ind i Folketinget og sætte kystsikringen på dagsordenen, hvis jeg bliver valgt til Folketinget.

Publiceret 22 January 2019 14:41