DEBAT: Egenbetaling ad bagvejen

Af Peer Pedersen, Baggersvej 43, Frederiksværk

SUNDHEDSVÆSEN Regeringen har travlt med at sikre behandling og pleje for de gamle og syge i lokalområdet, hvilket betyder at kommunernes midlertidige plejepladser ofte bebos af borgere, der er tidligt udskrevet fra sygehus, og at denne flytning vil blive øget fremover

Skal den af hospitalet tidligt udskrevne patient, til midlertidigt ophold på et plejecenter, betale for pleje og mad for midlertidigt ophold, er det betaling for et ophold, som vi alle via skatten har betalt for en gang.

Hvis kommunerne føler, at de har krav på betaling for dette nødvendige ophold, bør regningen sendes til regionerne, hvor hospitalerne, af pladsmæssige og økonomiske årsager, har udskrevet patienten for tidligt til at være selvhjulpne, evt. med hjælp fra hjemmeplejen.

Det er min opfattelse, at regeringen, med deres ønske om at lade den privatpraktiserende læge overtage flere opgaver fra sygehusene, privatiserer behandling og pleje.

De privatpraktiserende læger er private virksomheder, der mest af alt lever af indtægter fra det offentlige, således er også de ansatte sygeplejersker og andet personale lønnet af lægehusets ejere og ikke direkte af det offentlige.

Flere i den siddende regering er tilhængere af, at der skal indføres betaling for brug af den privatpraktiserende læge, hvilket er et stort indgreb i den danske tradition og lovgivning om ret til gratis hospitalsbehandling for alle.

Publiceret 22 January 2019 12:56